Najbliższe zajęcia:

Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka


16.02.2016, godz. 9.50 - lekcja otwarta
Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem na moc
ZSO nr 4, ul. Osiedlowa 36

16.02.2016, godz. 15.00 - seminarium
Współpraca szkół z pracodawcami - organizacja zajęć praktycznych
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

17.02.2016, godz. 14.00 - warsztaty
Programowanie w środowisku Logomocji- tworzenie obiektów i obsługa ich zdarzeń
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

19.02.2016, godz. 16.15 - warsztaty
Systematyczne czytanie Biblii. Metody, analizy.
Wydział Katechetyczny, ul. J. Malczewskiego 1

19.02.2016, godz. 15.30 - konwersatorium
Analiza zadań olimpijskich finału regionalnego Olimpiady Geograficznej
ZSO nr 6, ul. J. Kilińskiego 25

19.02.2016, godz. 15.30 - warsztaty
Omówienie wyników I etapu Radomskich Zawodów Biologicznych
V LO, ul. R. Traugutta 52a

19.02.2016, godz. 16.15 - warsztaty
Praca z uczniem zdolnym – opracowanie tematyki zadań finałowych Radomskich Zawodów Biologicznych
V LO, ul. R. Traugutta 52a

23.02.2016, godz. 14.45 - warsztaty
Analiza potrzeb w zakresie doradztwa zawodowego II semestrze. Przygotowanie działań w ramach Tygodnia na rzecz kariery
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

23.02.2016, godz. 15.00 - seminarium
Dobre praktyki na rzecz szkolnictwa zawodowego - przykłady dobrych praktyk
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

24.02.2016, godz. 13.30 - debata międzyszkolna
Debata jako metoda pracy z uczniami - "Tożsamość cyfrowa - kim jestem w Internecie?"
MDK, ul. J. Słowackiego 14

24.02.2016, godz. 14.00 - warsztaty
Lekcje astronomii w Astrobazie
Astrobaza, PSP nr 17, ul. Wierzbicka 89/93

25.02.2016, godz. 17.30 - warsztaty
Czwartkowe Metodyczne Spotkania Katechetów
Wydział Katechetyczny, ul. J. Malczewskiego 1

26.02.2016, godz. 14.00 - warsztaty
Praktyczne zastosowanie technologii informacji komputerowej w nauczaniu języków obcych, część 4 (powtórka)
PG nr 13, ul. 25 Czerwca 79

26.02.2016, godz. 15.30 - warsztaty
Elementy treningu kreatywności wspomagające rozwój ucznia
V LO, ul. R. Traugutta 52a

26.02.2016, godz. 15.20 - warsztaty
Przygotowanie zadań typu maturalnego - geografia fizyczna
ZSO nr 6, ul. J. Kilińskiego 25

26.02.2016, godz. 15.00 - warsztaty
Integracja zespołu klasowego
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

26.02.2016, godz. 16.30 - warsztaty
Autyzm a teoria umysłu
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

Sieć współpracy

17.02.2016, godz. 15.00
Program Edukacji Kulturalnej
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

17.02.2016, godz. 8.30
"Szóstoklasista na szóstkę!": Sposoby rozwijania myślenia przyczynowo - skutkowego i wnioskowania na materiale z matematyki
PSP nr 13, ul. H. Sienkiewicza 30

18.02.2016, godz. 8.30
"Szóstoklasista na szóstkę!": Sposoby rozwijania myślenia przyczynowo - skutkowego i wnioskowania na materiale z języka angielskiego
PSP nr 13, ul. H. Sienkiewicza 30

19.02.2016, godz. 15.00
Angliści w sieci
PG nr 13, ul. 25 Czerwca 79

22.02.2016, godz. 11.00
Spotkanie projektowe "Kobieta w armii i policji"
ZS Budowlanych, ul. T. Kościuszki 7

26.02.2016, godz. 16.15
Sieć współpracy nauczycieli religii
Wydział Katechetyczny, ul. J. Malczewskiego 1
Kursy

      Doskonalące:

Dobre Praktyki


         Dobre praktyki w radomskich szkołach

więcej...

Przydatne linki