Prowadzony jest  nabór na kursy kwalifikacyjne:     metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym,      terapia pedagogiczna,       organizacja i zarządzanie oświatą,      oligofrenopedagogika,      wychowanie do życia w rodzinie,      bibliotekoznawstwo


Najbliższe zajęcia:

Szanowni Państwo,
po pełnych słońca, upalnych dniach pozostały tylko wspomnienia.
Wakacje minęły, ale przed nami równie piękny czas
- ciepła, złota polska jesień i powrót do szkoły.
Nowy rok szkolny to inne doświadczenia, obowiązki i wymagania. Pragniemy Państwu pomóc w zrozumieniu zmian i szukaniu skutecznych rozwiązań poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. Przygotowaliśmy nowe propozycje szkoleń, w których uwzględniliśmy kierunki polityki oświatowej oraz Państwa potrzeby i sugestie.
Mamy nadzieję, że wspólnie pokonamy wszystkie trudności
- to będzie dobry rok!
Zapraszamy na szkolenia do RODoN-u.

Dyrektor Edyta WójcikProsimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka

08.09.2014, godz.15.30 - warsztaty
Rejowskie sieciowanie, czyli polskie śpiewanie - przygotowanie do konkursu
RODoN, ul.Słowackiego 17

09.09.2014, godz.13.30 - warsztaty
Konflikty w szkole
RODoN, ul.Słowackiego 17

09.09.2014, godz.16.00 - warsztaty
Podstawa programowa, programy, plany pracy edukacji wczesnoszkolnej
PSP 21 ul. Trojańska 5

10.09.2014, godz.15.30 - warsztaty
Muzykoterapia w relaksacji i komunikacji
RODoN, ul.Słowackiego 17

11.09.2014, godz.13.30 - warsztaty
Podstawy prawne działalności samorządu uczniowskiego
i zasady jego funkcjonowania
RODoN, ul.Słowackiego 17

11.09.2014, godz.14.30 - warsztaty
Planowanie zadań na czas stażu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli
PSP 13 ul. Sienkiewicza 30

12.09.2014, godz.13.30 - warsztaty
Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia
w zawodach
RODoN, ul.Słowackiego 17

15.09.2014, godz.14.00 - warsztaty
Program nauczania i materiały dydaktyczne nauczyciela przedmiotu Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej
ZSO nr 6 ul. Kilińskiego 25

15.09.2014, godz.15.30 - warsztaty
Geografia - matura 2015 - najważniejsze zmiany
ZSO nr 6 ul. Kilińskiego 25

16.09.2014, godz.13.30 - warsztaty
Konflikty w szkole
RODoN, ul.Słowackiego 17

16.09.2014, godz.15.30 - warsztaty
Opracowanie regulaminu XII Konkursu "Z mapą dookoła świata"
ZSO nr 6 ul. Kilińskiego 25

16.09.2014, godz.16.00 - warsztaty
Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego (I etap)
PP nr 1 ul. Zientarskiego 3

17.09.2014, godz.14.30 - warsztaty
Korzystanie z Otwartych Zasobów Edukacyjnych
RODoN, ul.Słowackiego 17

18.09.2014, godz.13.30 - warsztaty
Szkolny plan nauczania – tabela efektów jako narzędzie monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie
RODoN, ul.Słowackiego 17

18.09.2014, godz.14.00 - warsztaty
Realizacja podstawy programowej z chemii w szkołach gimnazjalnych
Zespół Szkół Technicznych ul. Limanowskiego 26/30

18.09.2014, godz.16.00 - warsztaty
Bezpieczne zajęcia sportowe w naturalnym środowisku
Zespół Szkół Elektronicznych ul. Sadkowska 19 (sala 107)

18.09.2014, godz.16.00 - warsztaty
Specyfika pracy z dzieckiem sześcioletnim - Ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? O co chodzi w pierwszej klasie
PSP 21 ul. Trojańska 5

19.09.2014, godz.13.30 - warsztaty
Procedura oceny pracy nauczyciela
RODoN, ul.Słowackiego 17Sieć współpracy

09.09.2014, godz.15.30
Kultura ludowa - działania artystyczne inspirowane folklorem.
Rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga
RODoN, ul.Słowackiego 17

17.09.2014, godz.15.30
Projekt w pracy SKE- diagnoza potrzeb
RODoN, ul.Słowackiego 17

18.09.2014, godz.14.30
Organizacja i planowanie pracy. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dziecko słabe - dziecko zdolne
PSP 13 ul. Sienkiewicza 30


Polecamy

Druga edycja Programu Porcja Pozytywnej Energii
                                                                               

  Project HELP - Healthy Teachers and Professionals in Education - LLP Comenius - 11/2013 - 10/2015
Cyfrowa szkoła? Brzmi świetnie! trudno jednak taką stworzyć, a jeszcze trudniej w niej mądrze uczyć. Nawet najnowocześniejszy sprzęt nie poprawi jakości kształcenia, jeśli nie będzie go używał odpowiednio przygotowany nauczyciel...
  Pismo do Dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli
  Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników - szkoły podstawowe
  Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników - gimnazja
  Podręczniki i materiały edukacyjne - zmiany od roku szkolnego 2014/2015
KALKULATOR- planowanie pracy w liceum ogólnokształcącym związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym

Archiwum

Wyróżnienie dla Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w konkursie
"Złote Pióro Programu" w roku szkolnym 2013/2014                                                                                więcej...
ABC ochrony danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt Comenius Regio

   

Ankieta

W jakiej formie doskonalenia chciał(a)by
Pan(i) uczestniczyć?
kurs
warsztaty metodyczne
szkolenie
seminarium
konferencja

Logowanie do poczty

Kursy

      Kwalifikacyjne:
      Doskonalące:

Przydatne linki