Najbliższe zajęcia:

Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka

9.01.2015, godz.13.00- warsztaty
Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach
RODoN, ul. Słowackiego 17

9.01.2015, godz.16.15- warsztaty
Technologie informacyjne na lekcjach religii – metody biblijne
Wydział Katechetyczny, ul. Malczewskiego 1

12.01.2015, godz.13.00- wykład - ODWOŁANE
Atrakcje przyrodnicze regionu radomskiego
ZSO nr 6, ul. Kilińskiego 25

12.01.2015, godz.13.30- warsztaty
Wspomaganie rozwoju dziecka młodszego: propozycje wykorzystania nietypowych technik plastycznych na zajęciach edukacji artystycznej (zdobienie decoupage, bombki papier mache; prosimy o przyniesienie szklanki po nutelli lub plastikowy kubek)
PSP nr 13, ul. Sienkiewicza 30

13.01.2015, godz.14.30- warsztaty
Muzykoterapia w relaksacji i komunikacji
RODoN, ul. Słowackiego 17

13.01.2015, godz.13.00- seminarium - ODWOŁANE
Rewalidacja jako forma wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
RODoN, ul. Słowackiego 17

13.01.2015, godz.15.30- seminarium
Współpraca z rodzicami - inaczej, ciekawiej, skuteczniej
PP nr 1, ul. Zientarskiego 3

14.01.2015, godz.12.30- warsztaty
Ocenianie zgodne z podstawą programową nauczania chemii - motywująca funkcja oceniania
Zespół Szkół Technicznych, ul. Limanowskiego 26/30

14.01.2015, godz.13.00- seminarium
Rewalidacja jako forma wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
RODoN, ul. Słowackiego 17

14.01.2015, godz.14.30- warsztaty
Praca z uczniem uzdolnionym informatycznie – funkcje w środowisku Logomocji
RODoN, ul. Słowackiego 17

15.01.2015, godz.13.30- seminarium
Ocena pracy nauczyciela – procedury
RODoN, ul. Słowackiego 17

15.01.2015, godz.14.30- warsztaty ODWOŁANE
Eksperymenty i obserwacje biologiczne drogą do wiedzy - propozycje doświadczeń i obserwacji na lekcjach biologii w gimnazjum
PG nr 10, ul. Długojowska 6

15.01.2015, godz.15.00- zespół samokształceniowy
Technologia Informacyjno Komunikacyjna w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Wykorzystanie symulacji komputerowych
ZSO nr 6, ul. Kilińskiego 25

15.01.2015, godz.16.00- warsztaty
Wady postawy dzieci – stan wiedzy rodziców
Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Sadkowska 19(sala 107)

16.01.2015, godz.13.00- seminarium
Organizacja kształcenia zawodowego – kwalifikacyjne kursy zawodowe
RODoN, ul. Słowackiego 17

16.01.2015, godz.14.30- seminarium
Edukacja wczesnoszkolna - techniki nauczania polisensorycznego, oraz ćwiczenia aktywizujące wszystkie zmysły podczas nauki języka
RODoN, ul. Słowackiego 17

20.01.2015, godz.15.30- seminarium
Współpraca z rodzicami - inaczej, ciekawiej, skuteczniej
PP nr 1, ul. Zientarskiego 3Sieci współpracy

12.01.2015, godz.16.00
Konstruowanie oceny śródrocznej z wykorzystaniem e – dziennika
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

19.01.2015, godz.11.00
Igrzyska matematyczne dla przedszkolaków
PP nr 1, ul. Zientarskiego 3
Polecamy

MEN - Wybierzmy wspólnie lektury najmłodszym dzieciom

więcej...


Matematyka, fizyka i chemia - interaktywne materiały dydaktyczne

więcej...


Ogólnopolski program edukacyjny Porcja Pozytywnej Energii w studiu Radia Bajka

więcej...


Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

więcej...


Szkolny Konkurs Młodych Talentów Astronomicznych (szkoły ponadgimnazjalne)

więcej...


Próbne egzaminy zewnętrzne z matematyki - arkusze

więcej...


  Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące możliwości otrzymania pomocy przez osoby pokrzywdzone przestępstwem


Druga edycja Programu Porcja Pozytywnej Energii

  Project HELP - Healthy Teachers and Professionals in Education - LLP Comenius - 11/2013 - 10/2015
Cyfrowa szkoła? Brzmi świetnie! trudno jednak taką stworzyć, a jeszcze trudniej w niej mądrze uczyć. Nawet najnowocześniejszy sprzęt nie poprawi jakości kształcenia, jeśli nie będzie go używał odpowiednio przygotowany nauczyciel...
KALKULATOR- planowanie pracy w liceum ogólnokształcącym związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym

Archiwum

Wyróżnienie dla Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w konkursie
"Złote Pióro Programu" w roku szkolnym 2013/2014                                                                                więcej...
28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych
ABC ochrony danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt Comenius Regio

   

Ankieta

W jakiej formie doskonalenia chciał(a)by
Pan(i) uczestniczyć?
kurs
warsztaty metodyczne
szkolenie
seminarium
konferencja

Logowanie do poczty

Kursy

      Kwalifikacyjne:
      Doskonalące:

Przydatne linki