Najbliższe zajęcia:

Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka

15.05.2015, godz. 13.00- warsztaty
Awans zawodowy nauczyciela
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

15.05.2015, godz. 9.50- lekcja otwarta
Szkicowanie wykresów funkcji
IV LO, ul. Mariacka 25

15.05.2015, godz. 10.50- lekcja otwarta
Zastosowania własności funkcji
IV LO, ul. Mariacka 25

15.05.2015, godz. 11.50- lekcja otwarta
Funkcja wykładnicza - zadania
IV LO, ul. Mariacka 25

16.05.2015, godz.12.00- warsztaty-
Radomskie Zawody Fizyczne - kryterialne ocenianie zadań konkursowych
PG nr 23, ul. Kilińskiego 25

18.05.2015, godz. 15.30- warsztaty
Chcę, mogę, powinienem – jak wykorzystać potencjał rodzicielski.
PP 1, ul. Zientarskiego 3

18.05.2015, godz. 14.30- warsztaty
Muzykoterapia w relaksacji i komunikacji
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

19.05.2015, godz.14.30- zespół samokształceniowy
Planowanie procesu dydaktycznego nauczyciela historii. Jakie wnioski płyną dla nauczycieli z raportu IBN?
PG 2, ul. Gagarina 19

19.05.2015, godz. 17.00- trening umiejętności społecznych
Zawsze młode i aktywne
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

19.05.2015, godz. 14.30- warsztaty
Sposoby motywacji, czyli co zrobić, aby uczeń efektywnie pracował podczas lekcji
PG 12, ul. Krucza 2/10

20.05.2015, godz. 11.30- konferencja
Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami
Zespól Szkół Samochodowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 66

21.05.2015 godz. 15.30- warsztaty
Chcę, mogę , powinienem – jak wykorzystać potencjał rodzicielski
PP 1, ul. Zientarskiego 3

21.05.2015, godz. 12.00- warsztaty
Motywująca funkcja oceniania - ocenianie zgodne z podstawą programową nauczania chemii w gimnazjum
RODoN, ul. Słowackiego 17

21.05.2015 godz.14.00- seminarium
CLIL od podstaw, czyli co, gdzie i jak?
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

21.05.2015, godz.14.30- semarium
Praca domowa ucznia- za czy przeciw
PG 10, ul. Długojowska 6

22.05.2015, godz.9.50 - lekcja otwarta
Zadania utrwalające własności funkcji
IV LO, ul. Mariacka 25

22.05.2015, godz.10.50 - lekcja otwarta
Przekształcanie wykresów funkcji
IV LO, ul. Mariacka 25

22.05.2015, godz.15.00 - warsztaty
Motywacja ucznia do nauki
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

25.05.2015, godz. 14.30- seminarium
Analiza i interpretacja sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

27.05.2015, godz. 15.30- warsztaty
TIK dla opornych historyków - jak tworzyć proste krzyżówki i zadania w programie Hot Potatoes
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

28.05.2015, godz. 14.30- warsztaty PRZENIESIONE
27.05.2015, godz. 14.30

Praca w grupie jako dobre rozwiązanie na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych
PG 10, ul. Długojowska 6

28.05.2015, godz. 16.00- warsztaty
Edukacja prozdrowotna – monitorowanie sprawności fizycznej
PG 10, ul.Długojowska 6

28.05.2015, godz. 13.00- warsztaty
Współpraca szkół zawodowych z podmiotami rynku pracy
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

29.05.2015, godz. 9.50- lekcja otwarta
Przekształcanie wykresów funkcji – przesunięcie równolegle
IV LO, ul. Mariacka 25

29.05.2015, godz. 10.50- lekcja otwarta
Przekształcanie wykresów funkcji – przesunięcie równoleglebr /> IV LO, ul. Mariacka 25

29.05.2015, godz. 11.55- lekcja otwarta
Odległość punktu od prostej
IV LO, ul. Mariacka 25Sieci współpracy

15.05.2015, godz.16.15
Technologie informacyjne na lekcjach religii
Wydział Katechetyczny, ul. Malczewskiego

18.05.2015, godz. 14.30
Organizacja współpracy członków sieci współpracy i samokształcenia na platformie internetowej
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

25.05.2015, godz. 10.30
Projekt w pracy SKE
ZSO nr 7, ul. Staromiejska 11

26.05.2015, godz.16.30
Dokumentowanie pracy nauczyciela z wykorzystaniem e – dziennika
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

28.05.2015, godz. 14.00
Igrzyska matematyczne dla przedszkolaków
PP 1, ul. Zientarskiego 3Kursy

      Kwalifikacyjne:

      Doskonalące:

Przydatne linki