Najbliższe zajęcia:

Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka

23.03.2015, godz.14.30- warsztaty
Propozycje doświadczeń i kart pracy na VI Radomski Festiwal Fizyki
PG 23, ul. J. Kilińskiego 25

23.03.2015, godz.16.00- warsztaty
"Dziś przedszkolak- jutro inżynier" - zabawy matematyczne dla intro- i ekstrawertyków
PP nr 1, ul. Zientarskiego 3

23.03.2015, godz.14.30- warsztaty
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

24.03.2015, godz.14.00- seminarium
CLIL od podstaw, czyli co, gdzie i jak?
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

24.03.2015, godz.16.30- warsztaty
Metody wspomagające rozwój twórczego myślenia dziecka młodszego w klasie IV
PSP 21, ul. Trojańska 5

24.03.2015, godz.13.30- seminarium
Indywidualne nauczanie
PSP nr 33, ul. O. Kolberga 5

25.03.2015, godz.12.30- seminarium
Wpływ aktywności w sieci na wizerunek ucznia w realnym świecie
Urząd Miejski w Radomiu, ul. J. Kilińskiego 30

25.03.2015, godz.13.30- seminarium
Praca z uczniem z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej
ZSS nr 1, ul. Armii Ludowej 1a

25.03.2015, godz.15.00- warsztaty
Poszukując skarbów - Radom, jako plansza gry terenowej
RODoN, ul. J. Słowackiego 17 oraz wyjście w teren

26.03.2015, godz.16.00- warsztaty
Trener wczoraj, dziś i jutro
Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Sadkowska 19 (sala107)

26.03.2015, godz.13.30- warsztaty
Organizacja kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

26.03.2015, godz.15.30- warsztaty
Czwartoklasista młodszy o rok. Wspomaganie rozwoju dziecka: aktywizowanie półkul mózgowych poprzez wykorzystywanie zabaw muzyczno ruchowych oraz zabaw logicznych (kontynuacja zajęć z lutego 2015, z grupą II) – potrzeby luźny strój br /> RODoN, ul. J. Słowackiego 17

26.03.2015, godz.14.30- seminarium
Praca domowa ucznia- za czy przeciw
PG 10, ul. Długojowska 6

27.03.2015, godz.13.00- zespół zadaniowy
Kryteria oceniania zadań konkursowych – Finał Radomskich Zawodów Informatycznych
ZSO nr 6, ul. J. Kilińskiego 25

27.03.2015, godz.13.40- warsztaty
Tydzień na rzecz kariery – podsumowanie działań
XI LO, ul. 11-go Listopada 2 (sala 10)

27.03.2015, godz.10.55- lekcja otwarta
Pole trójkątów podobnych
IV LO, ul. Mariacka 25

27.03.2015, godz.11.50- lekcja otwarta
Zastosowanie ciągów
IV LO, ul. Mariacka 25

27.03.2015, godz.13.00- warsztaty
Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

27.03.2015, godz.13.30- warsztaty
Matura 2015 – nowe zagadnienia na poziomie rozszerzonym
IV LO, ul. Mariacka 25

30.03.2015, godz.14.30- zespół zadaniowy
Analiza i ocena prac konkursowych II etapu Radomskich Zawodów Informatycznych
RODoN, ul. J. Słowackiego 17Sieci współpracy

19.03.2015, godz.10.00
Spotkanie grupy przedmiotowej nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie i opiekę nad młodzieżą biorącą udział w XI ROM w piłce siatkowej
Zespół Szkół Budowlanych, ul. T. Kościuszki 7 - sala gimnastyczna

20.03.2015, godz.16.15
Technologie informacyjne na lekcjach religii
Wydział Katechetyczny, ul. Malczewskiego 1

23.03.2015, godz.14.30
Sukces ucznia sukcesem nauczyciela
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

30.03.2015, godz.15.00
Igrzyska matematyczne dla przedszkolaków
PP nr 1, ul. Zientarskiego 3

31.03.2015, godz.16.30
Dokumentowanie pracy nauczyciela - e-dziennik
RODoN, ul. J. Słowackiego 17


Polecamy

  Porcja Poztywnej Energii - ostatnie 2 tygodnie


  Wykład otwarty "Jak pomóc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć?" - 9.04.2015 r.


  Ogólnopolska Konferencja dla bibliotekarzy - Kultura czytania


Matematyka, fizyka i chemia - interaktywne materiały dydaktyczne

więcej...


Szkolny Konkurs Młodych Talentów Astronomicznych (szkoły ponadgimnazjalne)

więcej...


Próbne egzaminy zewnętrzne z matematyki - arkusze

więcej...


  Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące możliwości otrzymania pomocy przez osoby pokrzywdzone przestępstwem


  Project HELP - Healthy Teachers and Professionals in Education - LLP Comenius - 11/2013 - 10/2015
KALKULATOR- planowanie pracy w liceum ogólnokształcącym związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym

Archiwum

Wyróżnienie dla Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w konkursie
"Złote Pióro Programu" w roku szkolnym 2013/2014                                                                                więcej...
28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych
ABC ochrony danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt Comenius Regio

   

Ankieta

W jakiej formie doskonalenia chciał(a)by
Pan(i) uczestniczyć?
kurs
warsztaty metodyczne
szkolenie
seminarium
konferencja

Logowanie do poczty

Kursy

      Kwalifikacyjne:

      Doskonalące:

Przydatne linki