Najbliższe zajęcia:

Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka


03.10.2016, godz. 15.00 - seminarium
Zastosowanie platformy e-learningowej w kształceniu zawodowym i ogólnym
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

04.10.2016, godz. 16.00 - warsztaty
Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie IPET-u
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

05.10.2016, godz. 15.00 - warsztaty
Klasy sportowe w szkole ogólnodostępnej
ZSO nr 4, ul. Osiedlowa 36

05.10.2016, godz. 13.30 - warsztaty
Adaptacja wskazań Mobilnej Rekreacji Muzycznej do standardowych scenariuszy zajęć w przedszkolu i klasach I – III (gr.I – 15 osób).
PSP nr 13, ul. H. Sienkiewicza 30

06.10.2016, godz. 14.00 - warsztaty
Jak aktywizować uczniów na lekcjach matematyki w klasie IV szkoły podstawowej cz. II.
PSP nr 13, ul. H. Sienkiewicza 30 (sala 105)

10.10.2016, godz. 15.00 - szkolenie
"Jak zostać dawcą szpiku kostnego"
V LO, ul. Traugutta 52a

10.10.2016, godz. 10.15 - gra miejska
Radom jako plansza gry miejskiej
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

10.10.2016, godz. 15.00 - seminarium - PRZENIESIONE
31.10.2016, godz. 15.00
Kształcenie zawodowe a potrzeby lokalnego rynku pracy
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

10.10.2016, godz. 13.30 - warsztaty
Muzykoterapia w relaksacji i komunikacji
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

11.10.2016, godz. 14.00 - warsztaty
Rozwiązywanie zadań tekstowych na I i II etapie kształcenia
PSP nr 13, ul. H. Sienkiewicza 30 (sala 105)

12.10.2016, godz. 15.00 - szkolenie
"Pokonajmy nowotwory krwi – zostań dawcą szpiku" - informacje i materiały edukacyjne dla nauczycieli
V LO, ul. Traugutta 52a

12.10.2016, godz. 12.40 - lekcja otwarta
Czy odżywiamy się regularnie i zdrowo?
ZSO nr 4, ul. Osiedlowa 36

13.10.2016, godz. 10.30 - zajęcia otwarte
Tuwim młodszym i tym starszym... Dzień Edukacji Narodowej
PSP nr 25, ul. Starokrakowska 124/128

13.10.2016, godz. 16.00 - warsztaty
"Zrozumieć opór rodzica…" - współpraca szkoły z rodzicami
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

17.10.2016, godz. 15.00 - warsztaty
Modyfikacja programów nauczania dla potrzeb szkoły
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

18.10.2016, godz. 13.30 - warsztaty
Arteterapia sposobem na kształtowanie postaw i wychowanie do wartości dzieci i młodzieży
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

19.10.2016, godz. 15.30 - warsztaty
Geografia na lekcjach przyrody w szkole podstawowej
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

20.10.2016, godz. 16.00 - warsztaty
Jak skutecznie zapobiegać przemocy rówieśniczej?
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

20.10.2016, godz. 12.40 - lekcja otwarta
System dziesiątkowy
PSP nr 13, ul. H. Sienkiewicza 30 (sala 105)

21.10.2016, godz. 13.00 - warsztaty
Techniki nauczania środków językowych i funkcji językowych przed egzaminem gimnazjalnym z języka angielskiego
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

21.10.2016, godz. 16.30 - warsztaty
Praca metodą dramy z tekstami Pisma Św.
Wydział Katechetyczny, ul. Malczewskiego 1

24.10.2016, godz. 15.00 - seminarium
Dobre praktyki w kształceniu zawodowym
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

25.10.2016, godz. 15.30 - warsztaty PRZENIESIONE
08.11.2016, godz. 15.30
Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

27.10.2016, godz. 15.20 - warsztaty
Czym kierować się podejmując decyzję dotyczące wyboru szkoły - poradnictwo zawodowe
XI LO, ul. 11 Listopada 27 (sala 10)

27.10.2016, godz. 14.00 - warsztaty
Rozwiązywanie zadań tekstowych na I i II etapie kształcenia
PSP nr 13, ul. H. Sienkiewicza 30 (sala 105)

28.10.2016, godz. 9.10 - lekcja otwarta
Tradycje Halloween w klasie dwujęzycznej
PG 13, ul. 25 Czerwca 79Sieć współpracy:

03.10.2016, godz. 12.00
Upowszechnianie czytelnictwa – Konkurs Czytelniczy
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Kościuszki 7

11.10.2016, godz. 15.00
Identyfikacja potrzeb uczestników sieci "Mam Asa w klasie"
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

12.10.2016, godz. 14.30- ODWOŁANE

Radomski program edukacji kulturalnej
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

12.10.2016, godz. 15.30 - PRZENIESIONE
19.10.2016, godz. 15.30
Projekt pracy SKE - planowanie pracy
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

17.10.2016, godz. 15.30
Twoja dane - Twoja sprawa
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

21.10.2016, godz. 15.00
Angliści w sieci
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

24.10.2016, godz. 15.30
Przeszłość dla przyszłości
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

26.10.2016, godz. 15.30
Mój region - moja Ojczyzna
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

27.10.2016, godz. 17.00
Neurodydaktyka w szkole
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

28.10.2016, godz. 15.45
Praca z uczniem zdolnym
V LO, ul. Traugutta 52a

28.10.2016, godz. 16.15
Metody aktywizujące w pracy z Pismem Św.
Wydział Katechetyczny, ul. Malczewskiego 1

Polecamy

Dzień Dawcy Szpiku - 27.10 Radom


Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad RodzicówAkcja "Małe Wielkie Historie w polskich szkołach"


List Ministra Edukacji Narodowej do Nauczycieli


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020


Mazowiecki Kurator Oświaty - Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakres pomocy i wsparcia


Współpraca RODoN z Radomskim Klastrem Metalowym


Program "Fach w ręku"


Epodręczniki - pomysły na ciekawe lekcje


Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowegozasoby dydaktyczne, scenariusze lekcji

**link do "Strefy Edukacji"**
**link do projektu "Otwarte drzwi do kultury"**


Liczy się matematyka - AKTUALIZACJA

  Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące dopalaczy


Matematyka, fizyka i chemia - interaktywne materiały dydaktyczne

więcej...


KALKULATOR- planowanie pracy w liceum ogólnokształcącym związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym

Archiwum

Wyróżnienie dla Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
V Edycji Programu 'Twoje dane-Twoja sprawa' w roku szkolnym 2014/2015                                                                                więcej...
28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych
ABC ochrony danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt Comenius Regio

   

Ankieta

W jakiej formie doskonalenia chciał(a)by
Pan(i) uczestniczyć?
kurs
warsztaty metodyczne
szkolenie
seminarium
konferencja

Logowanie do poczty

Kursy

      Doskonalące:

Dobre Praktyki


         Dobre praktyki w radomskich szkołach

więcej...

Przydatne linki