Prowadzony jest  nabór na kursy kwalifikacyjne:     metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym,      terapia pedagogiczna,       organizacja i zarządzanie oświatą,      oligofrenopedagogika,      wychowanie do życia w rodzinie,      bibliotekoznawstwo


Najbliższe zajęcia:


Szanowni Państwo,
po pełnych słońca, upalnych dniach pozostały tylko wspomnienia.
Wakacje minęły, ale przed nami równie piękny czas
- ciepła, złota polska jesień i powrót do szkoły.
Nowy rok szkolny to inne doświadczenia, obowiązki i wymagania. Pragniemy Państwu pomóc w zrozumieniu zmian i szukaniu skutecznych rozwiązań poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. Przygotowaliśmy nowe propozycje szkoleń, w których uwzględniliśmy kierunki polityki oświatowej oraz Państwa potrzeby i sugestie.
Mamy nadzieję, że wspólnie pokonamy wszystkie trudności
- to będzie dobry rok!
Zapraszamy na szkolenia do RODoN-u.

Dyrektor Edyta Wójcik


Polecamy

Cyfrowa szkoła? Brzmi świetnie! trudno jednak taką stworzyć, a jeszcze trudniej w niej mądrze uczyć. Nawet najnowocześniejszy sprzęt nie poprawi jakości kształcenia, jeśli nie będzie go używał odpowiednio przygotowany nauczyciel...  Pismo do Dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

  Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników - szkoły podstawowe

  Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników - gimnazja

  Podręczniki i materiały edukacyjne - zmiany od roku szkolnego 2014/2015
Zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa
                      więcej...


Priorytety MKO w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
na rok szkolny 2013/2014
                                 więcej...


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014          Załącznik
KALKULATOR- planowanie pracy w liceum ogólnokształcącym związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym

Archiwum

Wyróżnienie dla Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w konkursie
"Złote Pióro Programu" w roku szkolnym 2013/2014                                                                                więcej...
ABC ochrony danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt Comenius Regio

   

Ankieta

W jakiej formie doskonalenia chciał(a)by
Pan(i) uczestniczyć?
kurs
warsztaty metodyczne
szkolenie
seminarium
konferencja

Logowanie do poczty

Kursy

      Kwalifikacyjne:
      Doskonalące:

Przydatne linki