Najbliższe zajęcia:

Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka

15.12.2014, godz.15.00- warsztaty - ODWOŁANE
To CLIL or NOT TO CLILL? – tips for a bilingual classroom
PG nr 13, ul. 25 czerwca 79

15.12.2014, godz.15.00- warsztaty
Analiza wyników nauczania i jej wpływ na jakość kształcenia
RODoN, ul. Słowackiego 17

16.12.2014, godz.16.00- warsztaty
Metody pracy wykorzystywane w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności przyrodniczych
ZSO nr 6, ul. Kilińskiego 25

16.12.2014, godz.13.30- seminarium - ODWOŁANE
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
RODoN, ul. Słowackiego 17

16.12.2014, godz.13.00- warsztaty
Realizacja podstawy programowej z chemii w zakresie rozszerzonym w szkole ponagimnazjalnej
RODoN, ul. Słowackiego 17

17.12.2014, godz.15.30- warsztaty
Metody aktywizujące na lekcjach historii- jak radzić sobie z pracą w grupach?
RODoN, ul. Słowackiego 17

17.12.2014, godz.13.30- seminarium - ODWOŁANE
Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
RODoN, ul. Słowackiego 17

17.12.2014, godz.15.15- warsztaty
Budowanie pisemnej wypowiedzi argumentacyjnej – jak uczyć i oceniać?
V LO, ul. Traugutta 52

18.12.2014, godz.16.00- warsztaty
Sprawdzian szóstoklasisty – język polski a język obcy nowożytny, co było a co będzie?
RODoN, ul. Słowackiego 17

18.12.2014, godz.15.20- warsztaty
Analiza przeprowadzonej diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowej ucznia szkoły gimnazjalnej
XI LO, ul. 11-go Listopada 27

18.12.2014, godz.13.30- warsztaty - ODWOŁANE
Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach
RODoN, ul. Słowackiego 17

19.12.2014, godz.13.00- warsztaty
Organizacja kształcenia zawodowego – kształcenie ustawiczne
RODoN, ul. Słowackiego 17

19.12.2014, godz.11.50- lekcja otwarta
Twierdzenie Pitagorasa
IV LO, ul. Mariacka 25Sieci współpracy

10.12.2014, godz.16.00- warsztaty
Dokumentowanie pracy nauczyciela - e-dziennik
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

10.12.2014, godz.15.30
Projekt w pracy SKE
RODoN, ul. Słowackiego 17


Polecamy

Ogólnopolski program edukacyjny Porcja Pozytywnej Energii w studiu Radia Bajka

więcej...


Konkurs dla dzieci i młodzieży "Szkoła marzeń"

więcej...


Rozpoczęła się rekrutacja nauczycieli do polskiej edycji programu Amgen Teach

więcej...


Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

więcej...


Szkolny Konkurs Młodych Talentów Astronomicznych (szkoły ponadgimnazjalne)

więcej...


Projekt "Przywództwo i zarządzanie w oświacie" - teoretyczny model wspierania, kształcenia, doskonalenia i rozwoju kadry kierowniczej

więcej...


Próbne egzaminy zewnętrzne z matematyki - arkusze

więcej...


  Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące możliwości otrzymania pomocy przez osoby pokrzywdzone przestępstwem


Druga edycja Programu Porcja Pozytywnej Energii

  Project HELP - Healthy Teachers and Professionals in Education - LLP Comenius - 11/2013 - 10/2015
Cyfrowa szkoła? Brzmi świetnie! trudno jednak taką stworzyć, a jeszcze trudniej w niej mądrze uczyć. Nawet najnowocześniejszy sprzęt nie poprawi jakości kształcenia, jeśli nie będzie go używał odpowiednio przygotowany nauczyciel...
KALKULATOR- planowanie pracy w liceum ogólnokształcącym związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym

Archiwum

Wyróżnienie dla Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w konkursie
"Złote Pióro Programu" w roku szkolnym 2013/2014                                                                                więcej...
ABC ochrony danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt Comenius Regio

   

Ankieta

W jakiej formie doskonalenia chciał(a)by
Pan(i) uczestniczyć?
kurs
warsztaty metodyczne
szkolenie
seminarium
konferencja

Logowanie do poczty

Kursy

      Kwalifikacyjne:
      Doskonalące:

Przydatne linki