Trwa nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi.        


Najbliższe zajęcia:

Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka

25.11.2014, godz.14.30- warsztaty
Metody aktywizujące i ich znaczenie w procesie wychowawczym uczniów
RODoN, ul. Słowackiego 17

25.11.2014, godz.15.30- warsztaty - ODWOŁANE
Matura 2015 – nowe zadania polonisty
RODoN, ul. Słowackiego 17

25.11.2014, godz.13.00- warsztaty
Praca z uczniem zdolnym w gimnazjum. Jak zainteresować ucznia chemią?
RODoN, ul. Słowackiego 17

26.11.2014, godz.15.15- warsztaty
Budowanie wypowiedzi ustnej na podstawie tekstu o języku
V LO, ul. Traugutta 52a

26.11.2014, godz.16.30- warsztaty
Konstruowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dla pierwszego etapu edukacyjnego
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

26.11.2014, godz.13.30- seminarium
Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
RODoN, ul. Słowackiego 17

26.11.2014, godz.13.00- warsztaty
Sposoby skutecznego przygotowania ucznia do egzaminu gimnazjalnego
Zespół Szkół Technicznych, ul. Limanowskiego 26/30

27.11.2014, godz.15.30- warsztaty
Kryterialne ocenianie zadań konkursowych
PG nr 23, ul. Kilińskiego 25

27.11.2014, godz.13.30- warsztaty
Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach
RODoN, ul. Słowackiego 17

27.11.2014, godz.15.20- warsztaty
Jak zaplanować Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w radomskich szkołach?
XI LO Radom, ul. 11-go Listopada 27

27.11.2014, godz.16.00- warsztaty
Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w wieku przedszkolnym – metody twórczego działania
PP nr 1, ul. Zientarskiego 3

27.11.2014, godz.15.00- warsztaty
Nowa podstawa programowa -sprawdzian po klasie VI
RODoN, ul. Słowackiego 17

28.11.2014, godz.13.00- warsztaty
Dokumentowanie procesu kształcenia
RODoN, ul. Słowackiego 17Sieci współpracy

19.11.2014, godz.13.00
Projekt w pracy SKE
RODoN, ul. Słowackiego 17

19.11.2014, godz.15.30
Poradnia psychologiczno – pedagogiczna w środowisku
PP-P nr 3, ul. Główna 3

21.11.2014, godz.16.15
Wykorzystywanie technologii informacyjnej na lekcjach religii
Wydział Katechetyczny ul. Malczewskiego 1 (sala konferencyjna)

24.11.2014, godz.14.30
Wykorzystanie materiałów edukacyjnych GIODO do realizacji programu „Twoje dane - twoja sprawa”
RODoN, ul. Słowackiego 17

Polecamy

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

więcej...


Szkolny Konkurs Młodych Talentów Astronomicznych (szkoły ponadgimnazjalne)

więcej...


Projekt "Przywództwo i zarządzanie w oświacie" - teoretyczny model wspierania, kształcenia, doskonalenia i rozwoju kadry kierowniczej

więcej...


Próbne egzaminy zewnętrzne z matematyki - arkusze

więcej...


  Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące możliwości otrzymania pomocy przez osoby pokrzywdzone przestępstwem


Druga edycja Programu Porcja Pozytywnej Energii

  Project HELP - Healthy Teachers and Professionals in Education - LLP Comenius - 11/2013 - 10/2015
Cyfrowa szkoła? Brzmi świetnie! trudno jednak taką stworzyć, a jeszcze trudniej w niej mądrze uczyć. Nawet najnowocześniejszy sprzęt nie poprawi jakości kształcenia, jeśli nie będzie go używał odpowiednio przygotowany nauczyciel...
KALKULATOR- planowanie pracy w liceum ogólnokształcącym związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym

Archiwum

Wyróżnienie dla Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w konkursie
"Złote Pióro Programu" w roku szkolnym 2013/2014                                                                                więcej...
ABC ochrony danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt Comenius Regio

   

Ankieta

W jakiej formie doskonalenia chciał(a)by
Pan(i) uczestniczyć?
kurs
warsztaty metodyczne
szkolenie
seminarium
konferencja

Logowanie do poczty

Kursy

      Kwalifikacyjne:
      Doskonalące:

Przydatne linki