Prowadzony jest  nabór na kursy kwalifikacyjne:     metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym,      terapia pedagogiczna,       organizacja i zarządzanie oświatą,      oligofrenopedagogika,      wychowanie do życia w rodzinie,      bibliotekoznawstwo


Najbliższe zajęcia:
Życzymy Państwu udanego wypoczynku letniego


i zapraszamy do korzystania z oferty


Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli


Aktualności

05.06.2014r., w godz.14.00-17.00
Matura 2015 - Pochodna wraca - konferencja organizowana przez RODoN we współpracy
z UTH i RO SNM                                                                    więcej...

Archiwum

Kursy

      Kwalifikacyjne:
      Doskonalące:

Przydatne linki