Prowadzony jest  nabór na kursy kwalifikacyjne:     metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym,      terapia pedagogiczna,       organizacja i zarządzanie oświatą,      oligofrenopedagogika,      wychowanie do życia w rodzinie,      bibliotekoznawstwo


Najbliższe zajęcia:

Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka

 • 02.04.2014, godz.16.00 - warsztaty
  Bajkoterapia - sposób na budowanie poczucia bezpieczeństwa
  u dzieci.
  PSP nr 21, ul.Trojańska 5

 • 02.04.2014, godz.15.00 - zespół zadaniowy
  Prezentacja ostatecznej wersji zadań konkursowych.
  Zespół Szkół Technicznych, ul.Limanowskiego 26/30

 • 03.04.2013, godz.13.30 - Akademia Rozwoju Przedzkolaka
  Kwiatowe origami.
  PSP nr 13, ul.Sienkiewicza 30

 • 03.04.2014, godz.16.00 - warsztaty
  Postepowanie na lekcjach w-f z uczniami mającymi astmę oskrzelową.
  Zespół Szkół Elektronicznych, ul.Sadkowska 19,(sala 107)

 • 03.04.2014, godz.13.30 - warsztaty przeniesione
  Nowy termin: 25.04.2014r.

  Dopuszczanie do użytku w szkole programu nauczania dla zawodu.
  RODoN, ul.Słowackiego 17

 • 04.04.2014, godz.13.30 - warsztaty
  Program nauczania dla zawodu dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
  RODoN, ul.Słowackiego 17

 • 07.04.3014, godz.15.30 - warsztaty
  Sieć współpracy SKE - Parlament Europejski – przygotowanie Flash mob`a z okazji 10 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.
  RODoN, ul.Słowackiego 17

 • 08.04.2014, godz.14.30 - warsztaty
  Uczeń szkoły podstawowej poznaje swoje zainteresowania.
  XI LO Radom,ul.11-go Listopada 27

 • 08.04.2014, godz.13.30 - warsztaty
  Kształcenie uczniów niepełnosprawnych.
  RODoN, ul.Słowackiego 17

 • 09.04.2014, godz.12.30 - seminarium
  Cyfrowy świat bezpieczny dla ucznia.
  Urząd Miejski w Radomiu, ul.Kilińskiego 30, sala 114

 • 09.04.2014, godz.13.10 - warsztaty
  Edukacja medialna w szkole – przykłady lekcji innowacyjnych.
  PG nr 12, ul.Krucza 2/10

 • 10.04.2014, godz.08.00 - lekcja otwarta
  Świat za sto lat - Wehikuł czasu.
  PSP nr 21, ul.Trojańska 5

 • 10.04.2014, godz.16.00 - warsztaty
  Ranga wychowania fizycznego wśród przedmiotów szkolnych.
  Zespół Szkół Elektronicznych, ul.Sadkowska 19, (sala 107)

 • 10.04.2014, godz.13.30 - warsztaty
  Szkolny plan nauczania – tabela efektów jako narzędzie monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia
  w zawodzie.
  RODoN, ul.Słowackiego 17

 • 11.04.2014, godz.16.15 - warsztaty
  Metody plastyczne jako ciekawa forma pracy z uczniami na katechezie.
  Wydział Katechetyczny, ul.Malczewskiego 1

 • 11.04.2014, godz.15.00 - warsztaty
  Praca z uczeniem zagrożonym niedostosowaniem
  i niedostosowanym społecznie.
  RODoN, ul.Słowackiego 17

 • 11.04.2014, godz.13.30 - warsztaty przeniesione
  Nowy termin: 24.04.2014r.

  Procedura oceny pracy nauczyciela.
  RODoN, ul.Słowackiego 17

 • 15.04.2014, godz.16.00-18.45 - warsztaty - Akademia Rozwoju Przedszkolaka PP nr 1
  Rzeczy zwykłe i niezwykłe – techniki plastyczne wykorzystywane
  w przedszkolu.
  Przedszkole Publiczne nr 1 ul.Zientarskiego 3

 • 23.04.2014, godz.16.00-18.30 - warsztaty
  Rozwijanie inteligencji emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym
  PP nr 1

 • 28.04.2014, godz.16.00 - warsztaty
  Trudne sytuacje w relacjach z rodzicami.
  PSP nr 21, ul.Trojańska 5

 • 28.04.2014, godz.14.00 - finał Konkursu Z mapą dookoła świata
  Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - uczeń zdolny.
  PG nr 13, ul.25 Czerwca 79

 • 28.04.2014, godz.14.00 - warsztaty
  Realizacja podstawy programowej z zajęć komputerowych i informatyki - korzystanie z Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Prezentacja zestawu edukacyjnego Wydawnictwa HELION.
  RODoN, ul.Słowackiego 17

 • 28.04.2014, godz.15.30 - warsztaty
  Realizacja podstawy programowej z informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych - korzystanie z Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Prezentacja zestawu edukacyjnego Wydawnictwa HELION.
  RODoN, ul.Słowackiego 17

 • 28.04.2014, godz.12.00 - Plac Jagielloński
  Flash mob z okazji 10 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.

 • 29.04.2014, godz.15.30 - seminarium
  Podstawa programowa, a umiejętności i wiedza finalistów Olimpiady Geograficznej - jak pracować z uczniem zdolnym?
  ZSO nr 6, ul.Kilińskiego 25

 • 29.04.2014, godz.13.30 - seminarium
  Jak zastosować w pracy z uczniem orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania.
  RODoN, ul.Słowackiego 17

Aktualności

28.04.2014r., godz.11.00-15.00
Codzienność dyrektora. Prawo oświatowe
w praktyce
- szkolenie                                        więcej...
23.04.2013r., godz.08.50
Zielone miasto - program "Światowego Dnia Ziemi"
Miejsce: Wydział MTiW, ul.Chrobrego 27,
sala 239                                                                              więcej...

Kwiecień 2014
Akademia Rozwoju Przedszkolaka
- cykl warsztatów dla nauczycieli
z przedszkoli i szkół podstawowych           więcej...

Archiwum

Polecamy

Projekt edukacyjny „Lekcje z natury. Program dla nauczycieli”       więcej...
14-16 kwietnia2014r.
Szkolenie: Kompetencje różnojęzyczne
i międzykulturowe w polskiej szkole
      więcej...
800 bezpłatnych lekcji muzealnych dla szkół
i przedszkoli                                              więcej...
Zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa                       więcej...


Priorytety MKO w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
na rok szkolny 2013/2014
                                 więcej...


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014          Załącznik
KALKULATOR- planowanie pracy w liceum ogólnokształcącym związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym

Archiwum

5 lutego 2014 - debata międzyszkolna z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych
28 stycznia 2014r., już po raz ósmy obchodzimy w Polsce Dzień Ochrony Danych Osobowych
ABC ochrony danych osobowych
III miejsce dla RODoN-u w konkursie zorganizowanym przez GIODO oraz wyróżnienie za pracę na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt Comenius Regio

   

Ankieta

W jakiej formie doskonalenia chciał(a)by
Pan(i) uczestniczyć?
kurs
warsztaty metodyczne
szkolenie
seminarium
konferencja

Logowanie do poczty

Kursy

      Kwalifikacyjne:
      Doskonalące:

Przydatne linki