Najbliższe zajęcia:

Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka

13.04.2015, godz. 15.30- seminarium
Wykorzystanie tablicy multimedialnej na lekcjach geografii w gimnazjum
ZSO nr 6, ul. Kilińskiego 25

13.04.2015, godz. 15.00- warsztaty
Coaching jako metoda motywacji
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

13.04.2015, godz. 14.30- warsztaty
Praca z uczniem uzdolnionym informatycznie – pierwsze programy w języku C++
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

14.04.2015, godz. 16.30- warsztaty
Ocenianie kształtujące na II etapie nauczania
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

14.04.2015, godz. 13.30- seminarium
Rewalidacja jako forma wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
RODoN, ul. Słowackiego 17

15.04.2015, godz. 17.00- szkolenie
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
PG nr 3, ul. Czarnoleska 10

15.04.2015, godz. 13.30- seminarium
Rewalidacja jako forma wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
RODoN, ul. Słowackiego 17

16.04.2015, godz. 15.30- warsztaty
Jak być twórczym i prowadzić zajęcia teatralne z dziećmi w przedszkolu?
PP nr 1, ul. Zientarskiego 3

16.04.2015, godz. 8.20- lekcja otwarta ODWOŁANE
Ja i moja firma
XI LO, ul. 11-go Listopada 27(sala 104)

16.04.2015, godz. 16.00- warsztaty
Bullying – osaczanie w szkole
Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Sadkowska 19 (sala 107)

16.04.2015, godz. 13.30- warsztaty
Zmiany w przepisach oświatowych w 2015 roku
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

16.04.2015, godz. 14.30- seminarium
Praca z uczniem zdolnym
PG nr 10, ul. Długojowska 6

16.04.2015, godz. 15.00- warsztaty
Projekt w przedszkolu sposobem na efektywną współpracę nauczycieli, rodziców i dzieci
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

17.04.2015, godz. 9.50- lekcja otwarta
Zbiór wartości funkcji liczbowej
IV LO, ul. Mariacka 25

17.04.2015, godz. 10.55- lekcja otwarta
Potęga o wykładniku wymiernym-powtórzenie
IV LO, ul. Mariacka 25

17.04.2015, godz. 13.00- warsztaty- PRZENIESIONE na 21.04.2015 godz. 13.30
Awans zawodowy nauczyciela
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

17.04.2015, godz. 16.15- warsztaty
Religijność małego dziecka. Jak ją rozwijać na katechezie?
Wydział Katechetyczny, ul. Malczewskiego 1

20.04.2015, godz. 15.30- warsztaty
Awans zawodowy – jak przygotować dokumentację dla komisji na stopień nauczyciela dyplomowanego
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

22.04.2015, godz. 13.30- warsztaty -ODWOŁANE
Uczyć ciekawiej i efektywniej: ile jest matematyki w muzyce? A ile muzyki w matematyce?
PSP nr 13, ul. Sienkiewicza 30

23.04.2015, godz. 16.00- lekcja otwarta
Doskonalenie elementów techniki w małych grach w piłce siatkowej
Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Sadkowska 19, sala gimnastyczna

23.04.2015, godz. 13.30- warsztaty
Ścieżki edukacyjne kształcenia w zawodach
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

24.04.2015, godz. 9.50- lekcja otwarta
Własności funkcji – zadania
IV LO, ul. Mariacka 25

24.04.2015, godz. 10.55- lekcja otwarta
Funkcja wykładnicza i jej własności
IV LO, ul. Mariacka 25

24.04.2015, godz. 13.00- warsztaty
Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – korelacja międzyprzedmiotowa
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

24.04.2015, godz. 15.00- warsztaty
Profil ucznia aktywnego w sieci
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

27.04.2015, godz. 14.30- warsztaty
Zapisywanie algorytmów w postaci programów komputerowych w języku C++
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

27.04.2015, godz. 15.00- warsztaty
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

28.04.2015, godz. 15.00- Akademia Rozwoju Przedszkolaka
Rytmika jako sposób na ekspresyjne wyrażanie emocji i rozwój wrażliwości dziecka młodszego
PG nr 12, ul. Krucza 2/10

29.04.2015, godz. 15.30- warsztaty
Mnemotechniki na lekcjach historii
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

29.04.2015, godz. 11.50- lekcja otwarta
Zasada zachowania pędu
ZSO nr 6, ul. Kilińskiego 25

29.04.2015, godz. 17.00- warsztaty
Profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
PG nr 10, ul. Długojowska 6

30.04.2015, godz. 14.00- warsztaty
Lexical rather than Grammatical, How to Teach Skills Lexically
RODoN, ul. Słowackiego 17

30.04.2015, godz. 14.30- zespółzadaniowy
Ewaluacja działań projektu-"Nasza Ziemia"
RODoN, ul. Słowackiego 17Sieci współpracy

08.04.2015, godz. 12.30
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w środowisku
RODoN, ul. Słowackiego 17

10.04.2015, godz. 16.15
Technologie informacyjne na lekcjach religii
Wydział Katechetyczny, ul. Malczewskiego 1

13.04.2015, godz. 10.30
Warsztat pracy pedagoga szkolnego
PSP nr 33, ul. Kolberga 5

16.04.2015, godz. 17.00
Dokumentowanie pracy nauczyciela z wykorzystaniem e – dziennika
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

20.04.2015, godz.14.30
Przygotowanie FESTIWALU WIEDZY w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli"
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

22.04.2015, godz. 15.30
Projekt w pracy SKE
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

24.04.2015, godz. 14.00
Igrzyska matematyczne dla przedszkolaków
PP nr 1, ul. Zientarskiego 3Polecamy

  Porcja Poztywnej Energii - ostatnie 2 tygodnie


  Wykład otwarty "Jak pomóc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć?" - 9.04.2015 r.


  Ogólnopolska Konferencja dla bibliotekarzy - Kultura czytania


Matematyka, fizyka i chemia - interaktywne materiały dydaktyczne

więcej...


Szkolny Konkurs Młodych Talentów Astronomicznych (szkoły ponadgimnazjalne)

więcej...


Próbne egzaminy zewnętrzne z matematyki - arkusze

więcej...


  Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące możliwości otrzymania pomocy przez osoby pokrzywdzone przestępstwem


  Project HELP - Healthy Teachers and Professionals in Education - LLP Comenius - 11/2013 - 10/2015
KALKULATOR- planowanie pracy w liceum ogólnokształcącym związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym

Archiwum

Wyróżnienie dla Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w konkursie
"Złote Pióro Programu" w roku szkolnym 2013/2014                                                                                więcej...
28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych
ABC ochrony danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt Comenius Regio

   

Ankieta

W jakiej formie doskonalenia chciał(a)by
Pan(i) uczestniczyć?
kurs
warsztaty metodyczne
szkolenie
seminarium
konferencja

Logowanie do poczty

Kursy

      Kwalifikacyjne:

      Doskonalące:

Przydatne linki