Najbliższe zajęcia:

Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka

02.03.2015, godz.14.30- warsztaty
Praca z uczniem uzdolnionym informatycznie – rozwiązywanie zadań algorytmicznych w środowisku LOGO
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

03.03.2015, godz.14.00- zespół zadaniowy
Analiza narzędzi pomiaru dydaktycznego w formie testu sprawdzającego wiedzę trzecioklasisty z gimnazjum
RODoN, ul. Słowackiego 17

03.03.2015, godz.13.00- zespół zadaniowy
Analiza opracowanych nowych narzędzi pomiaru dydaktycznego w formie testu szóstoklasisty i testu gimnazjalnego
RODoN, ul. Słowackiego 17

03.03.2015, godz.13.30- seminarium
Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole i placówce
RODoN, ul. Słowackiego 17

04.03.2015, godz.15.30- warsztaty
Awans zawodowy – jak przygotować się do prezentacji i autoprezentacji w trakcie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

05.03.2015, godz.13.15- zespół zadaniowy
Praca z uczniem zdolnym - opracowanie tematyki zadań finałowych zawodów chemicznych dla gimnazjalistów
Zespół Szkół Technicznych, ul. B. Limanowskiego 26/30

05.03.2015, godz.16.00- warsztaty
Tenis stołowy jako forma zajęć do wyboru
Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Sadkowska 19 (sala 107)

05.03.2015, godz.16.30- lekcja otwarta
Ja – Mały Książę w świecie dorosłych
PSP nr 25, ul. Starokrakowska 124/128

05.03.2015, godz.13.30- warsztaty
Kształcenie w zawodach – zmiany w przepisach oświatowych
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

06.03.2015, godz.10.55- lekcja otwarta
Zadania powtórzeniowe z trygonometrii
IV LO, ul. Mariacka 25

06.03.2015, godz.11.50- lekcja otwarta
Ciągi monotoniczne
IV LO, ul. Mariacka 25

09.03.2015, godz.15.00- warsztaty
Budowanie interpretacji porównawczej z wykorzystaniem tekstów prozatorskich – poziom rozszerzony
V LO, ul. R. Traugutta 52a

09.03.2015, godz.14.30- warsztaty
Muzykoterapia w relaksacji i komunikacji
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

09.03.2015, godz.14.00- seminarium
Finał konkursu "Z mapą dookoła świata"
PG 13,ul. 25 Czerwca 79

10.03.2015, godz.14.30- warsztaty
Tworzenie ankiet i analiza ich wyników w programie Microsoft Excel
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

10.03.2015, godz.14.30- warsztaty
Kreatywność a osiąganie sukcesów
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

11.03.2015, godz.12.30- zespół zadaniowy
Analiza opracowanych nowych narzędzi pomiaru dydaktycznego w formie testu szóstoklasisty i testu gimnazjalnego
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

11.03.2015, godz.13.30- seminarium
Rewalidacja jako forma wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

12.03.2015, godz.16.00- lekcja otwarta
Nauczanie zbicia piłki i doskonalenie bloku w siatkówce
Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Sadkowska 19 (sala107)

12.03.2015, godz.14.30- warsztaty
Kreatywność a osiąganie sukcesów
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

12.03.2015, godz.13.30- warsztaty
Awans zawodowy nauczyciela
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

13.03.2015, godz.15.00- Akademia Rozwoju Przedszkolaka
Zachowania dzieci świadczące o stosowaniu wobec nich przemocy
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

13.03.2015, godz.16.15- warsztaty
Dokumentacja planu rozwoju zawodowego nauczyciela religii
Wydział Katechetyczny, ul. Malczewskiego 1Sieci współpracy

19.03.2015, godz.10.00
Spotkanie grupy przedmiotowej nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie i opiekę nad młodzieżą biorącą udział w XI ROM w piłce siatkowej
Zespół Szkół Budowlanych, ul. T. Kościuszki 7 - sala gimnastyczna

20.03.2015, godz.16.15
Technologie informacyjne na lekcjach religii
Wydział Katechetyczny, ul. Malczewskiego 1

23.03.2015, godz.14.30
Sukces ucznia sukcesem nauczyciela
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

30.03.2015, godz.15.00
Igrzyska matematyczne dla przedszkolaków
PP nr 1, ul. Zientarskiego 3

31.03.2015, godz.16.30
Dokumentowanie pracy nauczyciela - e-dziennik
RODoN, ul. J. Słowackiego 17
Kursy

      Kwalifikacyjne:

      Doskonalące:

Przydatne linki