FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOBRYCH PRAKTYK - RADOMSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Zakres działań (możesz zaznaczyć więcej niż jedno pole)

Edukacja
Wychowanie
Profilaktyka
Opieka
Organizacja i zarządzanie
Inna

Dokładna nazwa szkoły/placówki


Imię i nazwisko autora


Temat działania


Cel działania


Efekt działania


Adres strony internetowej z prezentacją dobrych praktykZasady przesyłania dobrych praktyk
zapoznałem się z zasadami przesyłania materiałów

UWAGA: Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie internetowej www.rodon.radom.pl tylko wybranych przykładów dobrych praktyk

Wyślij także wersję elektorniczną formularza