Informujemy, że do 15 września 2013r. istnieje możliwość przystąpienia do udziału w międzynarodowym projekcie realizowanym przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej CENTRES - Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji, który kierowany jest do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W polskich szkołach projekt będzie przeprowadzany przez Polskie Stowarzyszenie Kreatywności od września do grudnia 2013 r.

W swoim założeniu przedsięwzięcie jest projektem edukacyjnym zgodnym z obowiązującymi zapisami w podstawie programowej.
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej:  http://centres.org.pl/148/
Nauczyciele - koordynatorzy z Radomia będą mieli możliwość udziału w szkoleniu, które odbędzie się w siedzibie RODoN-u 26 września 2013 r. o godz. 14.00.

Prosimy o wcześniejsze zapisy tel.: 48 360 00 05.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela doradca metodyczny Joanna Siemiątkowska, email: joanna.siemiatkowska@rodon.radom.pl


  Wstepna deklaracja przystapienia do projektu CENTRES - Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji