Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek
informujemy, że w związku ze zmieniającą się Kartą Nauczyciela przygotowany został dla Państwa cykl warsztatów dotyczących szkolnego prawa pracy w praktyce. Zajęcia składające się z części teoretycznej i konsultacji indywidualnych poprowadzi Pani Teresa Konarska specjalizująca się w prawie pracy i prawie oświatowym, komentatorka i publicystka w "Głosie Nauczycielskim".

W 24 października 2013r. w godz.10.00 - 14.00 przewidziano:

Część wykładowa (2 godz.):
 • zmiany w Karcie Nauczyciela na podstawie projektu noweli zmieniającej ustawę,

 • skutki wadliwego nawiązania stosunku pracy w kontekście ruchu służbowego 2013/2014,

 • mobbing i inne wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Część praktyczna - rozwiązywanie problemów i casusów przedstawionych przez Państwa w trybie indywidualnym (2 godz.).

Zgłoszenia należy dokonać do 17 października 2013r. O miejscu spotkania zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

Zaplanowano również:
w listopadzie:
 • Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 • ochrona oraz ustalanie i wypłacanie,

 • trzynastka i inne świadczenia wypływające ze stosunku pracy,

w lutym:
 • Karta Nauczyciela po zmianach,

 • fundusz świadczeń socjalnych,

w marcu:
  Szczegółowe procedury odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej:
 • odpowiedzialność dyscyplinarna,

 • wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym,

w kwietniu:
 • przekształcanie i rozwiązywanie stosunku pracy (umów i mianowania).

 • konsekwencje wiążące się z przekształceniem stosunku pracy i rozwiązywaniem umów (awans, ocena, itp.),

 • ustalanie i realizacja świadczeń i uprawnień wynikających ze stosunku pracy (odprawy, itp.),

 • świadectwo pracy w kontekście odwołania i sprostowania,

 • konsultacje i współpraca ze związkami zawodowymi.

Wszystkie zajęcia składać się będą z części wykładowej i praktycznej. Na każde spotkanie wymagane jest osobne zgłoszenie - jego termin będzie podawany na bieżąco.
Zapraszamy do udziału.