G ł o s o w a n i e    z a k o ń c z o n e  

    Otrzymaliśmy 1671 głosów (maili).


  Film nr 1. Zespół Szkół Integracyjnych nr 62, im.Raoula Wallenberga w Warszawie
 Film nr 2. Publiczne Gimnazjum nr 12 im.Mikołaja Reja w Radomia
 Film nr 3. Zespół Szkół Muzycznych - Dziecięca Orkiestra Smyczkowa DIVERTIMENTKO z Radomia oraz chór dziecięcy kl. 3A i 3B
 Film nr 4. Chór INTROITUS z Publicznego Gimnazjum nr 12 im.Mikołaja Reja w Radomiu
 Film nr 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach

 Film nr 6. Kolęda w wykonaniu Angeliki Kalugi - Publiczne Gimnazjum w Jastrzębiu