Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza uczniów i nauczycieli współpracujących przy realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
„Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” - do udziału w debacie międzyszkolnej.

Debata zorganizowana zostanie w związku z obchodami Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Odbędzie się ona 5 lutego 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul.Kilińskiego 30 w godz. 12.30-14.30.
Zasady organizacyjne debaty przesyłamy w załączniku.


Zasady organizacyjne debaty

Uczestnicy