Szanowni Państwo,
informujemy, że w październiku 2015 r. rozpoczną się kursy doskonalące umiejętność posługiwania się językiem angielskimi i niemieckim przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. Kursy przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Przed rozpoczęciem kursów przeprowadzony zostanie test określający poziom sprawności językowej.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji uwzględnione będą uzyskane wyniki i kolejność zgłoszeń.

Czas trwania kursu – 120 godzin.

Zgłoszenia (Karta zgłoszenia znajduje się na stronie: www.rodon.radom.pl/kursy_d/zgloszenie.doc) prosimy składać w sekretariacie Ośrodka do 30 września 2015 r.