Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu informuje o zaplanowanym na dzień 23 listopada 2015 r. szkoleniu poświęconym problematyce przeciwdziałania dopalaczom i innym środkom psychotropowym. Spotkanie organizowane jest przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu.

Mazowiecki Kurator Oświaty we współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu są organizatorami szkolenia dla pedagogów i psychologów poświęconego problematyce przeciwdziałania dopalaczom i innym środkom psychotropowym. W przypadku szkół, w których nie ma pedagoga i psychologa, w spotkaniu powinny wziąć udział 1 – 2 osoby wskazane przez dyrektora placówki. Spotkanie informacyjno – szkoleniowe w Delegaturze w Radomiu odbędzie się 23 listopada 2015 r. o godzinie 10.00 w Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej, ul. Żeromskiego 53.

Zapisów drogą elektroniczną należy dokonywać za pomocą formularza na stronie kuratorium:(http://www.kuratorium.waw.pl/s4/form/dodaj158,Formularz-rejestracyjny-na-spotkanie-informacyjno-szkoleniowe-dot-przeciwdzialan.html).

Program spotkania