Szanowni Państwo,

informuję, że Radomski Ośrodek Doskonalenia włączył się w realizację zadań dotyczących edukacji prawnej w radomskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
Stowarzyszenia: Radomskie Stowarzyszenie Prawników i Stowarzyszenie Prawników Administracji Publicznej działające we współpracy OIRP pod patronatem Centrum Edukacji Prawnej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych są autorami projektu "Praktycznie wszystko o prawie - skonsultuj swoją wiedzę z praktykiem".

Celem przedsięwzięcia jest edukacja młodzieży w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości zapobiegająca wykluczeniu prawnemu w codziennym życiu.

Podjęte działania mają służyć takiemu ukierunkowaniu młodego człowieka, aby jego wybory były zgodne z prawem. Ze względu na wagę wiedzy zdobytej na zajęciach praktycznych prawa, zapraszam do realizacji projektu nauczycieli wiedzy o społeczeństwie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2015r. (Europejski Dzień Prawnika) o godz.13.00 w sali 114 Urzędu Miejskiego w Radomiu. Prawnicy przedstawią cele projektu i zaprezentują podręcznik wydany przez Ministerstwo Sprawiedliwości z udziałem Centrum Edukacji Prawnej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych dostępny w formie elektronicznej "Przychodzi uczeń do prawnika"".

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje do 7 grudnia 2015r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.