Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli informuje, że spotkanie dotyczące naboru wspomaganego elektronicznie do szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się 16 czerwca 2011 r. w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. 25 Czerwca 66 o godz.11.00