Szanowni Państwo,

informuję, że 28 stycznia 2016r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu ul. Sadkowska 19, rozpocznie się zorganizowana przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli II konferencja z cyklu "Ruszamy po zdrowie". Wykłady na temat edukacji zdrowotnej wygłosi dr Katarzyna Pankowska - Jurczyk, a przykładową lekcję omówi doradca metodyczny Lucyna Kalinkowska.
Zapraszam do udziału nauczycieli wychowania fizycznego.

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje do 26 stycznia 2016r. do godziny 14.00
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Konferencja dla nauczycieli z radomskich szkół samorządowych jest bezpłatna, pozostali uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 30 zł (opłaty można dokonać na konto RODoN - PeKaO S.A. II O/Radom 80 1240 3259 1111 0010 3721 0325 lub w trakcie rejestracji przed konferencją).

Program konferencji:

9.30 - 10.00 Rejestracja słuchaczy

10.00 - 10.45 "Zdrowie i jego aspekty. Modele edukacji zdrowotnej" - dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk

10.45 - 11.30 "Edukacja zdrowotna - realizacja podstawy programowej" - dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk

11.30 - 12.00 "Jak przeprowadzić lekcję z edukacji zdrowotnej w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej?" - mgr Lucyna Kalinkowska