Szanowni Państwo,

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli informuje, że Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” organizuje "Ogólnopolską Akademię - Konkurs Wiedzy o Prawie". Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celami konkursu są: wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.

Szczegółowy harmonogram i regulamin olimpiady dostępny jest na stronie internetowej Centrum Edukacji Prawnej w zakładce Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie