Szanowni Państwo,

informuję, że Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli włączył się w realizację zadań dotyczących edukacji prawnej w radomskich szkołach podstawowych.

Celem przedsięwzięcia jest edukacja uczniów w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości zapobiegająca wykluczeniu prawnemu w codziennych życiu. Podjęte działania mają służyć takiemu ukierunkowaniu dziecka, aby jego wybory były zgodne z prawem. Zapraszam nauczycieli historii i wychowawców na spotkanie, które odbędzie się 7 marca 2016r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. J. Słowackiego 17. Podczas spotkania prawnicy z Radomskiego Stowarzyszenia Prawników i Stowarzyszenia Prawników Administracji Publicznej działający we współpracy OIPR pod patronatem Centrum Edukacji Prawnej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych przedstawią cele i założenia projektu.

Każdy z uczestników otrzyma publikację dotyczącą edukacji prawnej.

Proszę o zapisy do 4 marca 2016r. – tel. 48 360 00 05.