Szanowni Państwo,

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapraszają  nauczycieli  języka polskiego,  przedmiotów artystycznych,  wiedzy o kulturze,  historii,  geografii  oraz  katechetów  na  konferencję   interdyscyplinarną: "Od obrzędowości i ceremoniału pogrzebowego w historii i kulturze po szacunek do śmierci w procesie wychowania do wartości", która  odbędzie  się  dnia  8 listopada o g. 14.30 w gmachu głównym Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, ul. Rynek 11. Celem konferencji jest aktywizacja kulturalna środowiska szkolnego i promocja nowej wielowątkowej wystawy o dużym potencjale dydaktycznym otwartej dla zwiedzających w Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Program konferencji:
14.30-14.35 - Powitanie uczestników - Adam Zieleziński dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego i Ilona Pulnar-Ferdjani kierownik Działu Naukowo-Oświatowego
14.35-14.50 - Programy doskonalenia nauczycieli Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - Edyta Wójcik dyrektor RODoN
14.50-15.00 - Propozycje Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z zakresu edukacji humanistycznej, kulturalnej i filmowej - Bogusław Tundzios kierownik MSCDN Wydział w Radomiu
15.00-16.30 - Oprowadzenie po wystawie: "Oswoić nieuniknione, przybliżyć nieznane. Obrzędowość i ceremoniał pogrzebowy na przestrzeni dziejów i kultur"
(podział grupy przedmiotowe:
gr I. - nauczyciele języka polskiego, przedmiotów artystycznych, wiedzy o kulturze, katecheci;
gr. II - nauczyciele historii i geografii)

16.30-16.45 - przerwa kawowa

16.45-17.25 - sesja warsztatowa poświęcona edukacyjnemu potencjałowi wystawy - propozycje metodyczne:
gr.I - nauczyciele języka polskiego, przedmiotów artystycznych, wiedzy o kulturze i katecheci - Anna Równy nauczyciel konsultant MSCDN, Joanna Siemiątkowska doradca metodyczny RODoN,
gr.II - nauczyciele historii i geografii - Agnieszka Rdzanek doradca metodyczny RODoN, Beata Majewska doradca metodyczny RODoN.

17.25-17.30 - Zakończenie konferencji

Prosimy o zapisy do 3 listopada 2016r. poprzez stronę RODON www.rodon.radom.pl/konferencje