Szanowni Państwo,

dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli matematyki na konferencję metodyczną POSTAW NA MATEMATYKĘ. MATEMATYKA KLUCZEM DO SUKCESU NA RYNKU PRACY, która odbędzie się 23 listopada 2016 r. w sali 114 Urzędu Miejskiego w Radomiu.
Konferencja otwiera cykl seminariów i warsztatów, które staną się inspiracją do relacyjnego i problemowego podejścia do ucznia na lekcjach matematyki. Jej celem jest zachęcenie nauczycieli do poszukiwania nowoczesnych, kreatywnych, popartych badaniami metod nauczania, które przyczynią się do sukcesu ucznia w szkole, a później na współczesnym rynku pracy.

Program konferencji:

13:00 - 13:10 - Rozpoczęcie konferencji
          p. Edyta Wójcik – dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

13:10 - 13:20 - Przedstawienie programu konferencji i założeń programu cyklu seminariów i warsztatów dla nauczycieli edukacji matematycznej i matematyki
          p. Agnieszka Stępień – doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

13:20 - 13:45 - Wpływ wykształcenia matematycznego na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy
          p. Łukasz Zieliński – specjalista ds. edukacji statystycznej Urzędu Statystycznego w Warszawie

13:45 - 14:10 - Matematyka a programowanie i nauki przyrodnicze
          p. Ewelina Kulak – doktorantka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

14:10 - 14:35 - Rynek pracy dla absolwentów matematyki i nauk informacyjnych (i nie tylko)
          p. Michał Zwierzyński – doktorant Politechniki Warszawskiej

14:35 - 14:50 - Matematyka kluczem do sukcesu na rynku pracy
          pp.: Leszek Janik – Prezes Zarządu Fabryki Wyrobów Metalowych BRAT-MET, Mirosław Mazurkiewicz – dyrektor produkcji Fabryki Wyrobów Metalowych BRAT-MET

14:50 - 15:20 - Edukacja matematyczna, a wykształcenie techniczne i ekonomiczne
          pp.: dr Marek Wojtowicz, dr Ewa Falkiewicz, dr Monika Maj - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

15:20 - 15:30 - Podsumowanie konferencji
          p. Agnieszka Stępień – doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli


Rejestracja prowadzona będzie do 18 listopada 2016r. poprzez stronę RODON www.rodon.radom.pl/konferencje