Szanowni Państwo,

informuję, że Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu organizuje IV konferencję z cyklu "Doskonalenie jakości edukacji zawodowej - współpraca i partnerstwo" pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia, która odbędzie się 28 listopada 2016r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu przy ulicy 25 Czerwca 70 w godzinach 15.00 - 18.00. Konferencja dedykowana jest społeczności szkolnej gimnazjów: rodzicom, uczniom, wychowawcom, doradcom zawodowym, nauczycielom i kadrze kierowniczej. Jej cele to: przedstawienie roli doradztwa w dalszym wyborze ścieżki kształcenia, prezentacja perspektyw i doświadczeń wynikających ze współpracy instytucji realizujących doradztwo zawodowe a instytucjami rynku pracy oraz zapoznanie uczestników konferencji z zasadami tworzenia i funkcjonowania klas dualnych.

Rejestracja nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych i kadry kierowniczej prowadzona jest drogą elektronicznądo 24 listopada 2016r. poprzez stronę www.rodon.radom.pl/konferencje

Informacje o pozostałych uczestnikach - liczbie uczniów i rodziców - należy przekazać na adres rodon@rodon.radom.pl również do 24 listopada 2016r.


Program konferencji