Szanowni Państwo,

informuję, że w związku z reformą edukacji, nowymi rozwiązaniami w rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz zmianami w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych, Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizuje konferencję "Zmiany w systemie edukacji".
Konferencja zorganizowana we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie odbędzie się 23 stycznia 2017r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu przy ul. Traugutta 61A w godz. 15.30 - 18.00.

W konferencji udział wezmą:
Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty,
Anna Kalińska - dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie,
Krystyna Mucha - dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie,
Edyta Wójcik - dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Do udziału w bezpłatnej konferencji zapraszamy dyrektorów, kadrę zarządzającą, nauczycieli i rodziców. Rejestracja wszystkich uczestników prowadzona będzie drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje do 18 stycznia 2017r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.Program:

15.30 - 16.00 Rejestracja uczestników

16.00 - 16.10 Powitanie

16.10 - 16.20 Nowe wyzwania w oświacie

16.20 - 16.50 Przekształcanie szkół z mocy ustawy i z inicjatywy organów prowadzących

16.50 - 17.20 Zmiany w organizacji pracy szkoły - podstawy programowe i ramowe plany nauczania, kształcenie specjalne i zawodowe

17.20 - 17.45 Uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy w okresie wdrażania reformy

17.45 - 18.00 Dyskusja