Szanowni Państwo,

Dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli informuje, że 29 maja 2017r. o godz. 14.00 w Zespole Szkół Technicznych ul. Limanowskiego 26/30 odbędzie się konferencja dla nauczycieli przedmiotów zawodowych dotycząca zmian w podstawie programowej.

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Cel konferencji:

Przedstawienie nowych uwarunkowań rozwoju systemu kształcenia zawodowego, podstawy programowej kształcenia w zawodach, programów nauczania oraz roli pracodawców w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.Uczestnicy:

dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, kierownicy praktycznej nauki zawodu, pracodawcy, organizacje pracodawców, przedstawiciele samorządów lokalnych, szkoły wyższe, instytuty naukowo-badawcze.


Program:
  • 14.00 - 14.30 - Rejestracja uczestników
  • 14.30 - 14.45 - Otwarcie i wprowadzenie do tematyki konferencji - Edyta Wójcik, dyrektor Radosmkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
  • 14.45 - 15.45 - Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym. Podstawa programowa kształcenia w zawodach, programy nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowe do potrzeb rynku pracy - Bożena Mayer-Gawron, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
  • 15.45 - 16.45 - Rola pracodawców w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - Antonina Grynfelder, kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
  • 16.45 - 17.45 - Reforma szkolnictwa zawodowego - dyskusja i podsumowanie - Tomasz Madej, doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli