Szanowni Państwo Dyrektorzy,

informuję, że Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizuje szkolenia "Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły i placówki" dla dyrektorów, wicedyrektorów, pedagogów, psychologów i nauczycieli, które odbędą się w dwóch terminach:

 • 6 września 2017r. (środa) w godzinach od 13.00 do 15.30 w Urzędzie Miejskim w Radomiu przy ulicy Kilińskiego 30 (sala 114),
 • 11 września 2017r. (poniedziałek) w godzinach od 9.30 do 12.00 w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu przy ulicy 25 Czerwca 70 (Sala Kameralna im. Marii Fołtyn).

 • Program szkolenia:
  • Podstawy prawne działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole i placówce. Zmiany dotyczące wychowania i profilaktyki w szkole wynikające z przepisów nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59).
  • Istota programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły i placówki - cele wychowawcze i działania profilaktyczne.
  • Diagnoza potrzeb rozwojowych i zagrożeń. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka.
  • Metody przeprowadzania diagnozy w szkole i placówce oświatowo – wychowawczej.
  • Opracowanie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły i placówki - działania.
  • Modyfikacja programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły na podstawie oceny skuteczności dotychczasowych działań.
  • Ewaluacja osiągnięcia celów i procesu realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych.
  • Podsumowanie szkolenia - informacja o materiałach szkoleniowych.


  Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje:
  • na pierwszy termin - do 4 września,
  • na drugi termin – do 7 września.

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.