Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Szanowni Państwo, zapraszamy do współpracy szkoły zainteresowane realizacją kierunku polityki oświatowej państwa "Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych", poszerzeniem oferty edukacyjnej o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności oraz kształtowaniem świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów. Zadania te będą realizowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych - inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli".

W celu przystąpienia do Programu należy zgłosić szkołę wypełniając formularz rejestracyjny pod adresem: http://tdts.giodo.gov.pl i w polu: udział za pośrednictwem ośrodka doskonalenia nauczycieli wpisać nazwę: Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz wypełnić wszystkie pola i zarejestrować się. Szkolny koordynator proszony jest o przesłanie następujących danych na adres e-mail Pani Agnieszki Stępień (agnieszka.stepien@rodon.radom.pl) - koordynatora Programu w Ośrodku:

  • imię i nazwisko szkolnego koordynatora oraz telefon kontaktowy,
  • nazwa i adres szkoły.
Termin rejestracji szkół do Programu za pośrednictwem RODoN–u upływa 06.10.2017r.

Pierwsze spotkanie nauczycieli z koordynatorem Programu odbędzie się 03.10.2017r.o godz. 15:30 w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
przy ul. J. Słowackiego 17.