Kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej


Informujemy, że we wrześniu 2012 roku rozpocznie się w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej skierowany do nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, pedagogów, psychologów szkolnych oraz pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów w systemie sobotnio-niedzielnym od 15 września 2012 r. do maja 2013r. Absolwenci kursu uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wstępną deklarację uczestnictwa w kursie do 18 września 2012r. tel. 48 360 00 05


Termin rozpoczęcia zajęć: 21.09.2012
Termin zakończenia zajęć: 15.06.2013

Liczba godzin: 270
cena: 1100 PLN