Szanowni Państwo,

informuję, że Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu organizują V konferencję z cylu "Doskonalenie jakości edukacji zawodowej - współpraca i partnerstwo", która odbędzie się 4 grudnia 2017r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w Radomiu przy ulicy Jacka Malczewskiego 16 w godzinach 13.00 - 15.00.

W celu prezentacji perspektyw i doświadczeńwynikających ze współpracy instytucji realizujących doradztwo zawodowe a instytucjami rynku pracy oraz przedstawieniu roli doradztwa w dalszym wyborze ścieżki kształcenia zapraszamy kadrę zarządzającą szkoły oraz nauczyciela zajmującego się doradztwem zawodowym w szkole. Prosimy o przygotowanie pytań, na które zostaną udzielone odpowiedzi w czasie panelu dyskusyjnego.

Rejestracja prowadzona jest drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje do 1.12.2017 r.

Program konferencji