Szanowni Państwo,

informuję, że 6 lutego 2018r. w godz. 9.00 - 12.15 w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Kilińskiego 30 sala 114 odbędzie się szkolenie z zakresu prawa oświatowego dla kadry kierowniczej i zainteresowanych nauczycieli. Zajęcia poprowadzi dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie Pani Anna Kalińska, która omówi zmiany w Karcie Nauczyciela.

Program szkolenia obejmuje:
1. Zmiany od 1 stycznia 2018 r.

 • urlop wypoczynkowy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze,
 • urlop wypoczynkowy nauczycieli realizujących jednocześnie obowiązki w szkole i przedszkolu,
 • urlop dla poratowania zdrowia,
 • urlop wychowawczy,
 • dni opieki nad dzieckiem do lat 14,
 • przeniesienie nauczyciela przez organ prowadzący,
 • rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek mieszkaniowy i prawo do lokalu mieszkalnego.
2. Zmiany od 1 września 2018 r.
 • zatrudnianie,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
 • postępowanie na stopień nauczyciela kontraktowego,
 • czas pracy nauczycieli współorganizujących kształcenie, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli poradni bezpośrednio z uczniami,
 • godziny ponadwymiarowe nauczycieli pełniących funkcje kierownicze,
 • obowiązki nauczyciela,
 • ocena pracy,
 • regulamin dokonywania oceny pracy,
 • termin dokonania oceny pracy na nowych zasadach,
 • urlop wychowawczy,
 • dni opieki nad dzieckiem do lat 14,
 • zasiłek na zagospodarowanie.
3. Zmiany w latach 2020-2022
 • dodatek za wyrózniającą ocenę pracy.
Zapraszam zainteresowanych nauczycieli.

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje do 2 lutego 2018r.
W procesie rekrutacji obowiązuje kolejność zgłoszeń.