Szanowni Państwo,

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli na konferencję Kara i nagroda. Mechanizmy lustrzane w empatii, która odbędzie się 27 lutego 2018 r., o godz. 14.15, w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, przy ulicy Traugutta 76. (I piętro)

Wykłady wygłosi dr Marek Kaczmarzyk, biolog, neurodydaktyk. Autor podręczników i programów szkolnych. Kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski). Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych na procesy uczenia się i nauczania. Inicjator i główny organizator Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki odbywającego się od 2015 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Program konferencji

  • 14.15-14.30 rejestracja
  • 14.30-14.45 rozpoczęcie konferencji
  • 14.45-16.15 dr M. Kaczmarzyk "Kara i nagroda - jak działają na ucznia z punktu widzenia pracy mózgu i neurodydaktyki"
  • 16.15-16.30 przerwa
  • 16.30-18.00 dr M. Kaczmarzyk "Mechanizmy lustrzane - ich znaczenie w kształtowaniu empatii"
  • 18.00-18.15 podsumowanie i zakończenie konferencji

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje do 23 lutego 2018r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Konferencja dla nauczycieli radomskich szkół i placówek samorządowych jest bezpłatna. Pozostali uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 40 zł. na konto Ośrodka.