Szanowni Państwo,

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych, pedagogów, psychologów i wszystkich zainteresowanych nauczycieli na konferencję organizowaną 9 kwietnia 2018r. (poniedziałek) we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle zmian w prawie oświatowym", która odbędzie się w małej auli Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Traugutta 61a.

Program konferencji

 • 10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników
 • 11.00 - 11.10 Rozpoczęcie konferencji
  Wystąpienie Pani Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  Wystąpienie Pani Edyty Wójcik dyrektora Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
 • 11.10 - 12.10 Działania przedszkoli i szkół realizujących edukację włączającą wynikającą z przepisów prawa oświatowego (Kuratorium Oświaty w Warszawie)
 • 12.10 - 12.45 Identyfikowanie potrzeb edukacyjnych ucznia ze SPE - diagnoza funkcjonalna (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wołominie)
 • 12.45 - 13.00 Dyskusja
 • 13.00 - 13.30 Przerwa
 • 13.30 - 14.00 Nowe formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej (Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)
 • 14.00 - 15.00 Rozpoznanie potrzeb oraz wsparcie ucznia ze SPE - wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia oraz indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny (Kuratorium Oświaty w Warszawie)
 • 15.00 - 15.15 Dyskusja i podsumowanie konferencji
Rejestracja do 5 kwietnia wyłącznie się drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje