Szanowni Państwo,

informuję, że 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) odbędzie się konferencja "Awans zawodowy nauczycieli" organizowana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie i Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zapraszam dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Konferencja odbędzie się w auli Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Traugutta 61a.

Program konferencji

  • 10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników
  • 11.00 - 11.10 Powitanie
    Wystąpienie Pani Aurelii Michałowskiej - Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • 11.10 - 11.40 Nauczycielskie świadczenia emerytalne a 31 sierpnia 2018 r. - Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • 11.40 - 13.15 Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od 1.09.2018r. (staż, wymagania na poszczególne stopnie awansu, postępowania egzaminacyjne i kwalifikacyjne). Zatrudnianie nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach, placówkach (kwalifikacje, pozostałe wymagania, formy zatrudnienia) - Anna Kalińska, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Warszawie
  • 13.15 - 13.30 Pytania
Rejestracja do 23 sierpnia 2018 r. wyłącznie drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje