Szanowni Państwo,

informuję, że Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem konferencji Nauka czytania i pisania podróżą do odkrywania świata.Wykład wygłosi prof. zw. dr hab. Danuta Waloszek przez wiele lat związana z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze oraz Akademią Pedagogiczną w Krakowie, autorka wielu monografii, artykułów naukowych oraz recenzji, a także współpracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Rzecznika Praw Dziecka. Część praktyczną poprowadzą doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Konferencja odbędzie się dnia 25 października 2018r. o godz. 14.30 w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, przy ulicy Traugutta 61a.

Ramowy program:

  • 14.30 - 14.50 - Rejestracja
  • 14.50 - 15.00 - Rozpoczęcie konferencji (dyrektor RODoN Edyta Wójcik)
  • 15.00 - 16.30 - Wykład Pragnienie czytania u dzieci, czyli uczę się czytać by żyć (prof. zw. dr hab. Danuta Waloszek)
  • 16.30 - 16.45 - Przerwa kawowa
  • 16.45 - 17.25 - Praktyczne porady i ćwiczenia (doradcy metodyczni RODoN: Danuta Chrzanowska i Bożena Jankowska)
  • 17.25 - 17.30 - Podsumowanie i zakończenie konferencji

Rejestracja prowadzona jest do 23 października 2018r. drogą elektroniczną: www.rodon.radom.pl/konferencje
Konferencja jest niepłatna dla osób z radomskich szkół samorządowych; pozostali nauczyciele płacą 30 zł.