Szanowni Państwo,

informuję, że 29 października 2018r. w sali konferencyjnej restauracji Imbir (budynek ŁAŹNI) przy ul. Żeromskiego 56, w godz. 12.30 – 17.00 odbędzie się spotkanie na temat podnoszenia świadomości ekologicznej, zorganizowane przez Krajowe Centrum Inicjatyw w Warszawie w ramach projektu "Szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu środowiskiem" i Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zajęcia poprowadzi doradca metodyczny ŚCDN w Kielcach – Pan Wojciech Białek. Zapraszam do udziału nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i wychowawców klas.

Tematyka:

  • Świadomość ekologiczna społeczeństwa i rola placówek edukacyjnych.
  • Ochrona przyrody i jej formy. Typy krajobrazów.
  • Zmiany klimatu a bioróżnorodność. Gatunki inwazyjne.
  • Polityka jednostek samorządowych w zakresie ochrony środowiska.
  • Zielona infrastruktura.
  • Opracowanie programów (innowacji) w zakresie edukacji ekologicznej (forma warsztatowa).
Zapewniamy:
  • specjalną broszurę „Szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu środowiskiem” (100 stron),
  • zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
  • obiad i przerwy kawowe.

W spotkaniu może wziąć udział 20 osób. W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja odbywa drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje do dnia 24.10.2018 r. lub do wyczerpania liczby miejsc