Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo, informuję, że Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem dwudniowej konferencji "Jak przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty – nowe wyzwania dla nauczycieli języka polskiego i matematyki.
Wykład wprowadzający wygłosi pani Ragna Ślęzakowska - kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, a część praktyczną poprowadzą doradcy metodyczni języka polskiego i matematyki Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Konferencja – w celu umożliwienia udziału wszystkim zainteresowanym – podzielona została na dwie części i odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2018r. w godzinach popołudniowych (od godz. 15.00) w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu, przy ulicy 25 Czerwca 66.

Rejestracja odbywa drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje do dnia 13.11.2018 r.
W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji 14.11.2018

 • 14.45 - 15.00 - Rejestracja uczestników konferencji
 • 15.00 - 15.10 - Rozpoczęcie konferencji - Pani Edyta Wójcik, Dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia
 • 15.10 - 16.10 - Wykład wprowadzający: "Egzamin ósmoklasisty - nowe wyzwanie dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych"- Pani Ragna Ślęzakowska, Kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
 • 16.10 - 16.30 - Przerwa kawowa
 • 16.30 - 18.00 - I sesja warsztatowa:
  "Założenia nowej podstawy programowej w szkole podstawowej, a egzamin ósmoklasisty."
  Grupa A - nauczyciele języka polskiego - Pani Małgorzata Boruta, doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
  Grupa B - nauczyciele matematyki - Pani Agnieszka Stępień, doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Program konferencji 15.11.2018
 • 15.00 - 16.30 - II sesja warsztatowa:
  "Tworzenie i stosowanie strategii rozwiązywania problemów – jak uczyć rozumowania i argumentowania."
  Grupa A - nauczyciele języka polskiego - Pani Małgorzata Boruta, doradca metodyczny RODoN
  Grupa B - nauczyciele matematyki - Pani Agnieszka Stępień, doradca metodyczny RODoN
 • 16.30 - 16.45 - Przerwa kawowa
 • 16.45 - 17.50 - III sesja warsztatowa:
  "Twórcze rozwiązywanie zadań różnych typów – jak rozwijać umiejętności uczniów szkół podstawowych."
  Grupa A - nauczyciele języka polskiego - Pani Małgorzata Boruta, doradca metodyczny RODoN
  Grupa B - nauczyciele matematyki - Pani Agnieszka Stępień, doradca metodyczny RODoN
 • 17.50 - 18.00 - Zakończenie konferencji