Szanowni Państwo,

informuję, że Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu organizują VII Konferencję z cyklu Doskonalenie jakości edukacji zawodowej - współpraca i partnerstwo, która odbędzie się 21 stycznia 2019 roku w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu przy ulicy 25 Czerwca 70 w godzinach 14.00 - 15.30. Adresatami konferencji są uczniowie, rodzice, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele i kadra kierownicza szkół podstawowych. Celem spotkania jest prezentacja roli doradztwa w wyborze szkoły ponadpodstawowej i przyszłej ścieżki kształcenia absolwenta gimnazjum i szkoły podstawowej.
Do udziału w konferencji zapraszamy:

  • reprezentację uczniów, nauczycieli, wychowawców, kadrę kierowniczą (18 osób z każdej szkoły),
  • rodziców i innych chętnych (2 osoby z każdej szkoły)
Szczegółowy program konferencji do pobrania.

UWAGA: Rejestrują się tylko nauczyciele, wychowawcy i kadra kierownicza. Rejestracja prowadzona jest drogą elektroniczną do 14 stycznia 2019r.: www.rodon.radom.pl/konferencje .

Do 14 stycznia 2019r. proszę przysłać na adres: rodon@rodon.radom.pl informację o liczbie uczniów.