UWAGA! - ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAINTERESOWANIE ZMIANA MIEJSCA KONFERENCJI NA WSH, ul. TRAUGUTTA 61A!!

Szanowni Państwo,

informuję, że 28 marca 2019r. w godz.11.00 - 13.00 w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Kilińskiego 30 sala 114 Wyższej Szkole Handlowejw Radomiu ul. Traugutta 61a odbędzie się szkolenie z zakresu prawa oświatowego - awans zawodowy nauczycieli dla kadry kierowniczej i zainteresowanych nauczycieli. Zajęcia poprowadzi dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Warszawie Pani Anna Kalińska.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego:
  - rozpoczęcie stażu
  - powinności i wymagania niezbędne
  - plan rozwoju zawodowego
  - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
  - ocena pracy
  - postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne
 2. Awans nauczycieli, którzy rozpoczęli staż przed 1.09.2018r.
 3. Pytania i odpowiedzi
Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje do 26 marca 2019 r.
W procesie rekrutacji obowiązuje kolejność zgłoszeń.