Informujemy, że finałowe przesłuchania uczestników II Radomskiego Konkursu Poezji Anglojęzycznej "Minstrel" odbędą się 12 marca 2012r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul.Słowackiego 17 według następującego harmonogramu:

  • szkoły podstawowe 9.00-10.00
  • gimnazja 10.00-11.30
  • szkoły ponadgimnazjalne 11.30-12.30

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w dniu konkursu.

Zapraszamy