Uczeń z dyskalkulią. Pomocne sposoby na pokonywanie trudności


Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli informuje, że w kwietniu i maju odbędą się warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, matematyków i pedagogów "Uczeń z dyskalkulią. Pomocne sposoby na pokonywanie trudności", które poprowadzi Pani Joanna Wójcicka.
W czasie zajęć wykorzystane zostaną autorskie pomoce dydaktyczne.

Celem szkolenia będzie zapoznanie z metodami i sposobami pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum:

  • charakterystyka trudności uczenia się z dyskalkulią,
  • ćwiczenia doskonalące sprawne dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie,
  • rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych na materiale liczbowym.
Warsztaty odbędą się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu przy ulicy Wyścigowej 49, w godz. od 9.00 do 16.00.

-   I grupa - 21 kwietnia 2012r,
-  II grupa - 12 maja 2012r.


Zapisy na zajęcia przyjmowane będą do 10 kwietnia 2012r. w sekretariacie RODoN-u, tel. 48 360 00 05.