Spotkanie ze szkolnymi koordynatorami naboru elektronicznego


Spotkanie ze szkolnymi koordynatorami naboru elektronicznego odbędzie się 17 kwietnia 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Radomiu przy ulicy Kilińskiego 30 (sala 114).


Harmonogram spotkania:

10.00-12.00 - omówienie zasad prowadzenia naboru elektronicznego w gimnazjach w roku szkolnym 2012/2013,

12.15-15.00 - omówienie zasad prowadzenia naboru elektronicznego w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 13 kwietnia 2012r. (piątek) do godz.15.00.

Informację zwrotną proszę wysłać na adres email:   a.kozakiewicz@rodon.radom.pl