Zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych na Konferencję „Zdrowe żywienie - inwestycja na całe życie” zorganizowaną przez Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia.

Konferencja odbędzie się w dniu 30 maja 2012r. w godz. 9.30-12.30 w siedzibie ZSSiH w Radomiu, ul.Armii Ludowej 1


Program konferencji:

 •   9.30 -   9.45 -  powitanie gości przez Dyrektora ZSSiH Radosława Starczewskiego
 •   9.45 -   9.50 -  wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia Andrzeja Kosztowniaka
 •   9.50 -   9.55 -  wystąpienie Dyrektor RODoN - Edyty Wójcik
 •   9.55 - 10.05 -  wystąpienie prof. zw. dr hab. med. Ełły Bulicz
 • 10.05 - 10.20 -  Jak walczyć z nadwagą i złymi nawykami żywieniowymi naszych dzieci - Doradca metodyczny z RODoN - Danuta Chrzanowska
 • 10.20 - 10.35 -  wyniki badań otyłości dzieci - mgr Elżbieta Pomaska
 • 10.35 - 10.45 -  choroby cywilizacyjne - otyłość - mgr Monika Słabosz
 • 10.45 - 10.55 -  problemy anoreksji i bulimii wśród dzieci i młodzieży - mgr Ewelina Różańska
 • 10.55 - 11.20 -  wykład i pokaz sporządzania sushi - mgr Gerard Parzelski
 • 11.20 - 11.40 -  działania ZSSiH dla promocji zdrowego żywienia- mgr Halina Kutkowska
 • 11.40 - 12.00 -  panel dyskusyjny, przekazanie materiałów promocyjnych
 • 12.00 - 12.30 -  poczęstunek i zakończenie Konferencji
 • Zapraszamy