Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza dyrektorów, nauczycieli, wychowawców klas, świetlic, burs szkolnych, psychologów i pedagogów szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych na konferencję metodyczno-profilaktyczną

Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Czynniki ryzyka, strategie profilaktyczne

która odbędzie się 11 kwietnia 2024 roku w godz. 14.00 - 17.15 w Auli Akademii Handlowej Nauk Stosowanych przy ul. Romualda Traugutta 61a w Radomiu.

Prowadzący: prof. Mariusz Jędrzejko – Akademia Piotrkowska, Fundacja Bonum Humanum

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną do 9 kwietnia 2024 r. na stronie https://www.rodon.radom.pl/konferencje. Liczba miejsc ograniczona. W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Odpłatność za zajęcia (60 PLN) dotyczy wyłącznie nauczycieli, którzy nie są zatrudnieni w radomskich szkołach samorządowych.
Wpłaty należy przekazywać przelewem do 9 kwietnia 2024r. z dopisaną formą szkolenia na konto: PeKaO S.A. II O/Radom 80 1240 3259 1111 0010 3721 0325

dokument w formacie pdf program konferencjiProgram konferencji (do pobrania) - plik PDF