Mnożę i dzielę, sprawnie liczę. Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne dzieci w wieku szkolnym.


Informujemy, że wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji 6 października 2012 r. organizujemy szkolenie dla nauczycieli:
„Mnożę i dzielę, sprawnie liczę. Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne dzieci w wieku szkolnym”.

Ośmiogodzinne zajęcia poprowadzi pani Joanna Wójcicka - specjalistka terapii pedagogicznej.
Celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu nauczyciela o gry i zabawy rozwijające umiejętności dziecka w zakresie:

> sprawnego dodawania i odejmowania
> rozumienia istoty mnożenia
> znajomości wielokrotności liczb
> mnożenia i dzielenia

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, świetlic, pedagogów.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy do 27 września 2012 r.

Szkolenie odbywać się będzie w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Radomiu ul. Chałubińskiego 22 w godz. od 9.00 do 16.00.
W trakcie zajęć będzie możliwość zakupienia pomocy dydaktycznych.