ZAPRASZAMY DO DIAGNOZY WSTĘPNEJ Z MATEMATYKI


W wyniku współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Radomiu i Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli został opracowany materiał diagnostyczny z matematyki dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

Celem sprawdzianu jest uzyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności z matematyki uczniów klas pierwszych. Informacje te pozwolą na efektywniejsze zaplanowanie pracy z poszczególnymi zespołami klasowymi.
Materiał diagnostyczny składa się z:
> Instrukcji dla szkoły
> Instrukcji dla ucznia
> Arkusza zadań
> Odpowiedzi do zadań
> Schematu punktowania zadań
> Kartoteki sprawdzianu
> Tabeli wyników


Szkoły decydujące się na przestrzeganie w całości załączonej instrukcji prosimy o zgłoszenie chęci wykorzystania materiału diagnostycznego do dnia 14 września 2012 r. pod nr telefonu 48 360 00 05.