Uczeń z dyskalkulią. Pomocne sposoby na pokonywanie trudności


Informujemy, że 24 listopada 2012 r. organizujemy szkolenie dla nauczycieli "Uczeń z dyskalkulią. Pomocne sposoby na pokonywanie trudności."
Ośmiogodzinne zajęcia poprowadzi pani Joanna Wójcicka - specjalistka terapii pedagogicznej. Celem szkolenia jest zapoznanie z metodami i sposobami pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum:

  • charakterystyka trudności uczenia się z dyskalkulią,
  • ćwiczenia doskonalące sprawne dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie,
  • rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych na materiale liczbowym.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy do 12 listopada 2012r.
Zapisy na zajęcia przyjmowane będą do w sekretariacie RODoN-u, tel. 48 360 00 05.

Szkolenie odbywać się będzie w Publicznym Gimnazjum nr 13 w Radomiu przy ul.25 Czerwca 79 w godz. 9.00 do 15.30