Informujemy, że w ramach realizacji zadań mających na celu podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbędzie się seminarium „Kształcenie praktyczne - rzeczywiste warunki pracy i współpraca z pracodawcą”.

Na zajęcia, które odbędą się 21 lutego 2013r. w godz.14.00-17.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Budowlanych im.Kazimierza Wielkiego w Radomiu
przy ul.Kościuszki 7 zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów do spraw kształcenia zawodowego, kierowników warsztatów szkolnych, liderów zespołów
i zainteresowanych nauczycieli.

W czasie seminarium poruszone zostaną zagadnienia dotyczące kształcenia zawodowego w świetle przepisów prawa (Barbara Kutkowska, doradca metodyczny
RODoN-u) oraz informacje dotyczące organizacji praktycznej nauki zawodu i praktyk uczniowskich (dyrektorzy szkół). Na koniec przewidziana została wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i dyskusja.

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie udziału do 19 lutego 2013r. pod nr tel. 48 360 00 05.