Program konferencji „Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych” organizowanej we współpracy z Mazowieckim Centrum Profilaktyki Uzależnień:

  • 9.30        - powitanie

  • 9.35-9.50 - prezentacja programu

  • 9.50-11.15 - „Mechanizmy wpływu narkotyków na młodego człowieka. Charakterystyka kluczowych substancji dystrybuowanych w Radomiu i okolicach.
                      Jak budować szkolną profilaktykę narkotyków i dopalaczy?” - Mariusz Jędrzejko

  • 11.15-11.45 - przerwa na kawę

  • 11.45-13.00 - „Rozpoznawania zachowań narkotykowych” - Leszek Roszczenko

  • 13.00-13.45 - „Kluczowe warunki i zasady stosowania testów narkotykowych” - Maciej Szczodrowski

  • 13.45-14.00 - zakończenie szkolenia, wydawanie certyfikatów


Termin:   9 września 2013r.
Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, ul. 25 Czerwca 70

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie chęci udziału w sekretariacie Ośrodka (tel. 48 360 00 05)