Szanowni Państwo,
zapraszamy do diagnozy wstępnej z matematyki.
W wyniku współpracy Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Radomiu został opracowany materiał diagnostyczny z matematyki dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
Celem sprawdzianu jest uzyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności z matematyki uczniów klas pierwszych. Informacje te pozwolą na efektywniejsze zaplanowanie pracy z poszczególnymi zespołami klasowymi.

Materiał diagnostyczny składa się z:
  • Instrukcji dla szkoły

  • Instrukcji dla ucznia

  • Arkusza zadań

  • Odpowiedzi do zadań

  • Schematu punktowania zadań

  • Kartoteki sprawdzianu

  • Tabeli wyników

Szkoły decydujące się na przestrzeganie w całości załączonej instrukcji prosimy o zgłoszenie chęci wykorzystania materiału diagnostycznego
w RODoN do dnia 14 września 2013r.