RODoN - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
5.06.2014r., w godz.14.00-17.00
Matura 2015 - Pochodna wraca - konferencja organizowana przez RODoN we współpracy
z UTH i RO SNM                                                                    więcej...
02.06.2014, godz.13.00
Uroczyste podsumowanie zawodów
i konkursów organizowanych przez RODoN

Miejsce: Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"

26.05.2014r. o godz. 13.00
Wykład i dyskusja na temat Rosji                  więcej...
22.05.2014r., w godz.12.00-15.30
Komunikacja interpersonalna w szkole - czyli
w co grają uczniowie, w co grają nauczyciele?
- seminarium                                                                        więcej...
28.04.2014r., godz.11.00-15.00
Codzienność dyrektora. Prawo oświatowe
w praktyce
- szkolenie                                        więcej...
23.04.2013r., godz.08.50
Zielone miasto - program "Światowego Dnia Ziemi"
Miejsce: Wydział MTiW, ul.Chrobrego 27,
sala 239                                                                              więcej...

Kwiecień 2014
Akademia Rozwoju Przedszkolaka
- cykl warsztatów dla nauczycieli
z przedszkoli i szkół podstawowych           więcej... 28.03.2014r., godz.12.30
Finał VII Radomskich Zawodów Informatycznych odbędzie się w ZSO nr 6 w Radomiu przy ul.Kilińskiego 25.
21.03.2014r., godz.10.00
Odczarować zespół Downa” - konferencja
z cyklu "Samorząd a wychowanie",
Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara
Kolberga, ul.25 Czerwca 70                           więcej...
17 marca 2014r.
Codzienność dyrektora. Prawo oświatowe
w praktyce
- szkolenie                                        więcej...
6 marca 2014
Jak skutecznie motywować uczniów do zmian
w zachowaniu - seminarium                      więcej...
11 lutego 2014
Wykład dla zainteresowanych geografią, ekonomią i przedsiębiorczością nauczycieli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych          więcej...
6 lutego 2014, godz.11.00
Etyczny aspekt diagnozy psychologiczno- pedagogicznej – seminarium dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

więcej...


5 lutego 2014
Ogólnopolski Program Edukacyjny:
Twoje dane - twoja sprawa”.
Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

więcej...


5 lutego 2014 - debata międzyszkolna z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych
28 stycznia 2014r., już po raz ósmy obchodzimy w Polsce Dzień Ochrony Danych Osobowych
3 lutego 2014
Codzienność dyrektora. Prawo oświatowe w praktyce - szkolenie

więcej...


Styczeń 2014
Ogólnopolski konkurs „Kolęda w sieci” - -wyniki głosowania

więcej...


III miejsce dla RODoN-u w konkursie zorganizowanym przez GIODO oraz wyróżnienie za pracę na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych
11 grudnia 2013r.  - szkolenie odbędzie się
w terminie późniejszym


Szkolenie metodą Insights Discovery™ - dla Dyrektorów szkół i placówek

więcej...


9 grudnia 2013r.
Szkoła bezpieczna w sieci

  Program konferencji

Samorząd a wychowanie

Stanowisko końcowe        -         więcej...


21.11.2013, godz.10.00-14.00
Codzienność dyrektora - prawo oświatowe w praktyce - warsztaty

więcej...


20.11.2013, godz.14.00
Zasoby Radomskiego Archiwum Państwowego i możliwości ich wykorzystania w pracy dydaktycznej

więcej...


13.11.2013r. godz.10.00-14.15
Samorząd a wychowanie”- konferencja;
Zespół Szkół Muzycznych im.Oskara Kolberga, ul.25 Czerwca 70

  Program konferencji
Kreatywność i przedsiębiorczość
w edukacji
- międzynarodowy projekt kierowany do wszystkich szkół

więcej...


24.10.2013
Warsztaty dotyczące szkolnego prawa pracy w praktyce

więcej...


02.10.2013
IV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane - twoja sprawa.

więcej...Do 30.09.2013 zapisy na:
uroczystą X Konferencję Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, która odbędzie się
19 października 2013r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga.
Patronat nad konferencją objął Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  Program konferencji
24.09.2013, godz.14.00
Edukacja prawna - spotkanie ze szkolnymi koordynatorami.
RODoN, ul.Słowackiego 17

15.09.2013
Kreatywność i przedsiębiorczość
w edukacji
- projekt

więcej...


14.09.2013
Radomski Mistrz Polskiej Ortografii

więcej...


14.09.2013
Diagnoza wstępna z matematyki

więcej...


12.09.2013
Seminarium dla kadry kierowniczej:
Ustawa przedszkolna” i zmiany w prawie pracy w 2013r.

więcej...


09.09.2013
Konferencja:
Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych

więcej...


Edukacja prawna

więcej...


Do 15 września zapisy na:
uroczystą X Konferencję Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, która odbędzie się
19 października 2013r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga.
Patronat nad konferencją objął Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  Program konferencji
Zmiany w szkolnictwie zawodowym - propozycje zajęć

3 czerwca 2013r, godz.13.00
Uroczyste podsumowanie zawodów
i konkursów organizowanych przez RODoN

Miejsce: Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"

3 czerwca 2013r. godz.11.00
Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
i niedostosowanych społecznie”
- seminarium poprowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
Miejsce: Urząd Miejski w Radomiu, sala 114
Ze względów organizacyjnych prosimy
o zgłaszanie udziału do 29 maja 2013r.
w sekretariacie RODoN-u, tel.48 3600005.

28 maja 2013 roku w godz.13.00-16.00 „Egzamin z kwalifikacji w zawodzie - przygotowanie szkół i placówek do nowych wymagań egzaminacyjnych” - seminarium dla dyrektorów, wicedyrektorów do spraw kształcenia zawodowego
i zainteresowanych nauczycieli.
Cel: podniesienie jakości kształcenia
w szkołach ponadgimnazjalnych
Miejsce: sala konferencyjna Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu przy ul.Kościuszki 7
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału
do 24 maja 2013 r. pod nr tel.48 360 00 05.

27 maja 2013r. w godz. 12.00-14.00
Gra miejska, zorganizowana przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą
w Radomiu, w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane Twoja sprawa” - inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów
i nauczycieli.
  Regulamin
16 maja 2013r. godz.15.30-17.30
Różnorodne techniki plastyczne na zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym - warsztaty metodyczne dla dyrektorów i nauczycieli placówek przedszkolnych.
Szkoła Podstawowa nr 7, ul.Tybla 7/11

Prosimy o potwierdzenie obecności
do 14.05.2013r. telefonicznie: 801304050; faksem: 22 695 48 36; na stronie: www.wszpwn.com.pl
  Zaproszenie
25 kwietnia 2013r. godz.13.00-16.00
Jak organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe - seminarium
Dla dyrektorów, wicedyrektorów do spraw kształcenia zawodowego i zainteresowanych nauczycieli.
Miejsce: Sala konferencyjna CKU im.T.Kościuszki w Radomiu przy ul.Kościuszki 7,
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału do dn.23.04.2013r. pod nr tel.48 360 00 05.
23 kwietnia 2013r., godz.8.45.
Odpady - realne zagrożenie środowiska - wykłady i ćwiczenia

 Program „Dnia Ziemi” na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa UTH w Radomiu
19 kwietnia 2013r., godz.15.30
Dziecko w świecie matematyki - konferencja
Wyższa Szkoła Handlowa,ul.Traugutta 61a
Zapisy do 16.04.2013, tel. 48 360 00 05, email: rodon@rodon.radom.pl

17 kwietnia 2013r.
Rekrutacja do szkół ponadgminazjalnych
- spotkanie z koordynatorami:
godz.10.30 - gimnazja
godz.12.00 - szkoły ponadgimnazjalne
Sala UM w Radomiu, ul.Kilińskiego 30

11 kwietnia 2013r., godz.15.30
Pole minowe czy pole do popisu?
Fakty i mity edukacji wczesnoszkolnej świetle reformy oświaty i praktyki pracy nauczycieli - konferencja:
Hotel „Aviator”, ul.Malczewskiego 18,


Finał Konkursu Recytatorskiego Poezji Anglojęzycznej „Minstrel” odbędzie się
19 marca 2013r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul.Słowackiego 17
wg następującego porządku:
- szkoły podstawowe           9.00-10.00
- gimnazja                        10.30-11.30
- szkoły ponadgimnazjalne 11.30-12.30
Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2013r.

26 marca 2013r.
Wyspy - nieznane konflikty geograficzno - polityczne - wykład22 marca 2013r.
Matematyczne preteksty - konferencja20 marca 2013r.
Społeczne i psychologiczne konsekwencje ujawniania danych
w środowisku szkolnym
- seminarium14 marca 2013r.
Przygotowanie uczniów i słuchaczy
do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
- seminarium14 marca 2013r.
Jak uczyć historii i społeczeństwa? Nauczanie wątkowe dobrym pomysłem na HIS - spotkanie z autorami podręczników i programów - konferencja

6 marca 2013r.
Dziecko w Sieci - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online - szkolenie5 marca 2013r.


X Muza w Podstawie Programowej, czyli Filmoteka Szkolna i inne projekty edukacji filmowej - konferencja

21 lutego 2013r.
Kształcenie praktyczne - rzeczywiste warunki pracy i współpraca
z pracodawcą
- seminarium

18 lutego 2013r.
IX Konkurs Ortograficzny - Finał

25 stycznia 2013r.
Trwa rekrutacja na kurs doskonalący: „Pierwsza pomoc przedmedyczna

25 stycznia 2013r.
Trwa rekrutacja na kurs: „Doskonalenie pracy trenera-nauczyciela z zakresu piłki ręcznej

22 stycznia 2013r.
Seminarium: „Powstanie Styczniowe

10 grudnia 2012r
Dzień Praw Człowieka

5 grudnia 2012r.
Spotkanie w sprawie programu edukacyjnego:
Twoje dane - twoja sprawa

4 grudnia 2012r.
Zdrowe żywienie - inwestycja na całe życie” - konferencja

Prus nieodczytany, Prus niedoczytany - zaproszenie na konferencję
Zmiana miejsca wykładu - sala 113
23,24 listopada 2012r.
Proste naprawy introligatorskie księgozbioru - szkolenie dla bibliotekarzy

24 listopada 2012r.
Uczeń z dyskalkulią. Pomocne sposoby na pokonywanie trudności - warsztaty dla nauczycieli w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum.

21 listopada 2012r.
Konferencja: BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK, BEZPIECZNY UCZEŃ - budowanie poczucia bezpieczeństwa u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Program konferencji    >>

20-21 października 2012r.
Jubileuszowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów:
„Metoda na Witolda G.”

Program konferencji    >>

Zaproszenie dla nauczycieli historii szkół ponadgimnazjalnych na konferencję metodyczną
6 października 2012r.
Mnożę i dzielę, sprawnie liczę. Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne dzieci w wieku szkolnym


Zapraszamy polonistów wszystkich typów szkół do pracy w komisji sprawdzającej dyktanda
VI otwartego konkursu o tytuł:
Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii„Zapraszamy do diagnozy wstępnej z matematyki”


30 maja 2012r.
„Zdrowe żywienie - inwestycja na całe życie” - konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjalnych


29 maja 2012r.
„Nareszcie muzyka! Czyli nowa muzyka
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”

- konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego


28 maja 2012
Uroczyste podsumowanie Radomskich Zawodów: Chemicznych, Fizycznych, Informatycznych, Matematycznych i konkursu Z mapą dookoła świata - Zespół Szkół Samochodowych, ul. 25 Czerwca 66, godz.13.00


23 maja 2012r.
Procedura Niebieskiej Karty ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań pedagogów szkolnych - szkolenie dla pedagogów szkolnych i zainteresowanych nauczycieli


18-19 maja 2012r.
Konferencja dla Dyrektorów szkół
i przedszkoli


16 maja
Współczesne zagrożenia środowiska - wykłady i pokazy labolatoryjne


12 maja 2012r.
Komisja VIII Radomskich Zawodów Fizycznych informuje o zmianie terminu finału zawodów
z 19 maja na 12 maja
. Miejsce i godzina pozostają bez zmian.


12 maja 2012r.
Uczeń z dyskalkulią. Pomocne sposoby na pokonywanie trudności - warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, matematyków i pedagogów


26 kwietnia 2012r.
Zaproszenie na konferencję


21 kwietnia 2012r.
XII Radomskie Zawody Matematyczne - finał


20 kwietnia 2012r.
XII Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów szkół wszystkich poziomów nauczania. Badaj klimat z Programem GLOBE


14 kwietnia 2012r.
V Radomskie Zawody Chemiczne - finał


13 kwietnia 2012r.
Młodzież w działaniu - bezpłatne szkolenie dla nauczycieli


17 kwietnia 2012r.
Spotkanie ze szkolnymi koordynatorami naboru elektronicznego


4 kwietnia 2012r.
- mija termin I etapu (wewnątrzszkolnego) konkursu języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI


2 kwietnia 2012r.
Podsumowanie X Regionalnego Konkursu Ortograficznego oraz V Regionalnego Konkursu Czytelniczego dla wszystkich poziomów, odbędzie się 02.04.2012r. o godz.10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul Piłsudskiego 12. Serdecznie zapraszamy laureatów i finalistów konkursów wraz z opiekunami.

2 kwietnia 2012r.
Kurs dla nauczycieli wychowania fizycznego: "Wykorzystanie siłowni na lekcjach wychowania fizycznego"


30 marca 2012r.
Międzyszkolny konkurs przyrodniczo - ekologiczny


26 marca 2012r.
Uwaga! - Zmiana godzin finałów konkursów czytelniczych


24 marca 2012r.
Międzyszkolny konkurs ortograficzny dla klas drugich - PSP 34


22 marca 2012r.
X Jubileuszowy międzyszkolny konkurs matematyczny - I etap - PSP 2


17 marca 2012r.
O dzieciach uzdolnionych matematycznie - konferencja


16 marca 2012r.
Finał V Radomskich Zawodów Informatycznych - lista finalistów


14 marca 2012r.
Zmiana terminu finału konkursu:
"Z mapą dookoła świata - Polska egzotyczna południowo zachodnia"


14 marca 2012r.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
w Internecie
- seminarium


12 marca 2012r.
II Radomski Konkurs Poezji Anglojęzycznej "Minstrel"- Harmonogram przesłuchań


10 marca 2012r.
Upływa termin zgłaszania szkoły do konkursów: "Innowacyjny biznes i "Zawody przyszłości na lokalnym rynku pracy"


10 marca 2012r.
System Carla Orffa i jego zastosowanie we wspieraniu rozwoju muzycznego dzieci- warsztaty


7 marca 2012r.
Esy-floresy - przedszkolne sukcesy- konferencja


25 lutego 2012r.
System Carla Orffa i jego zastosowanie we wspieraniu rozwoju muzycznego dzieci- warsztaty


24 lutego 2012r.
"Specjalistyczne oprogramowanie i programy wzbogacające warsztat pracy doradcy zawodowego"- warsztaty


18 lutego 2012r.
Druga edycja szkolenia: "Słowa, głoski i litery. Gry i zabawy wspierające naukę czytania i pisania"


10 lutego 2012r.
"Co techniki satelitarne mogą dać każdemu z nas?"
Wykład i ćwiczenia dla nauczycieli geografii poprowadzi dr hab. Bogdan Zagajewski - Adiunkt Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.


10 lutego 2012r.
V Regionalny Konkurs Czytelniczy - Kto czyta książki, żyje podwójnie - szkoły ponadgimnazjalne-
I etap


7 lutego 2012r. - XI Regionalny Konkurs Wiedzy o Kulturze Ziemi Radomskiej- II etap


6 lutego 2012r.- X Regionalny Konkurs Ortograficzny - finał konkursu


3 lutego 2012r.- V Regionalny Konkurs Czytelniczy - Czytanie jest podróżą - gimnazja - I etap


4 stycznia 2012r.- XII Radomskie Zawody Matematyczne - I etap (szkolny)


12 grudnia, godz.10.00 - I etap (szkolny) konkursu "Z mapą dookoła świata"


Zmiana terminu I etapu (szkolnego) Radomskich Zawodów Fizycznych.
Nowy termin: 19.12.2011r. o godz.10.00


15 grudnia - Zaburzenia odżywiania nastolatków


9 grudnia - Muzyka, śpiew i taniec w repertuarze bożonarodzeniowym- szkolenie


Zmiany w kształceniu zawodowym


Słowa, głoski i litery. Gry i zabawy wspierające naukę czytania i pisania


Dziecko z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS)


Stare i nowe zabawy podwórkowe - szkolenie prowadzone przez trenerów KLANZA


Konferencja dla dyrektorów szkół


Szkolenie dla nauczycieli języków obcych


Spotkanie koordynatorów projektu "Epitafium 21" - 11.10.2011


Spotkanie koordynatorów - nabór elektroniczny


Szkolenie dla nauczycieli - "Terapia ręki"


Odpowiedzialność prawna nauczycieli i pracowników administracji


Kursy kwalifikacyjne - rozpoczęcie zajęć:  terapia pedagogiczna - 24.10.2014 godz.14.00,     oligofrenopedagogika - 7.11.2014 godz.14.00      


Najbliższe zajęcia:

Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka

23.10.2014, godz.15.20 - warsztaty
Doradztwo zawodowe w praktyce - diagnostyczne i metodyczne wspieranie rozwoju zainteresowań zawodowych uczniów
XI LO Radom, ul. 11-go Listopada 27 sala 10

23.10.2014. godz. 16.00 - warsztaty
Uczeń na lekcji wf - ocena wiadomości i sprawności fizycznej
Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Sadkowska 19 (sala 107)

24.10.2014. godz. 13.30 - warsztaty
Awans zawodowy nauczyciela
RODoN, ul. Słowackiego 17

24.10.2014. godz. 16.15 - warsztaty
Jak zapobiegać agresji i przemocy rówieśniczej na lekcjach religii? (cz.2)
Wydział Katechetyczny, ul. Malczewskiego 1

27.10.2014. godz. 14.30 - warsztaty
Praca z uczniem zdolnym - opracowanie tematyki VIII Radosmkich Zawodów Informatycznych
RODoN, ul. Słowackiego 17

27.10.2014. godz. 15.30 - warsztaty
Ewaluacja wewnętrzna - prosty schemat tworzenia projektu
RODoN, ul. Słowackiego 17

28.10.2014. godz. 14.00 - szkolenie
New Matura Refresher. Na co zwrócić uwagę w przygotowaniu uczniów do nowej matury na poziomie podstawowym?
RODoN, ul. Słowackiego 17

28.10.2014. godz. 15.00 - szkolenie
New Matura Refresher. Na co zwrócić uwagę w przygotowaniu uczniów do nowej matury na poziomie rozszerzonym?
RODoN, ul. Słowackiego 17

28.10.2014. godz. 13.00 - wykład, dyskusja
Chiny - dlaczego fascynują lub przerażają? Przyroda, ludność, gospodarka.
ZSO nr 6, ul. Kilińskiego 25

28.10.2014. godz. 13.30 - warsztaty
Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: ile jest octu w occie? Obliczanie, szukanie związków przyczynowo-skutkowych i wnioskowanie. Rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów.
PSP 13, ul. Sienkiewicza 30

28.10.2014. godz. 16.00 - warsztaty
Metody pracy wspierające rozwój dzieci w klasach I-III
PSP 21, ul. Trojańska 5

29.10.2014, godz.12.30 - warsztaty
Udział uczniów w konkursie chemicznym jako szansa na rozbudzenie zainteresowania chemią (Nauczyciele proszeni są o przyniesienie propozycji zadań konkursowych)
Zespół Szkół Technicznych, ul. Limanowskiego 26/30

29.10.2014, godz.13.30- seminarium
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
RODoN, ul. Słowackiego 17

29.10.2014, godz.15.00- warsztaty
Komiksy ekonomiczne jako nowatorski podręcznik
RODoN, ul. Słowackiego 17

29.10.2014, godz.16.00 - warsztaty
Ocenianie wspierające rozwój dzieci w klasach I-III
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

30.10.2014, godz.13.30- warsztaty
Procedura oceny pracy nauczyciela
RODoN, ul. Słowackiego 17

30.10.2014, godz.15.00- warsztaty
Nowa podstawa programowa - nowy sprawdzian po klasie VI
RODoN, ul. Słowackiego 17

30.10.2014, godz.15.30- warsztaty
Praca z uczniem zdolnym w gimnazjum. Jak osiągnąć sukces z fizyki
PG nr 23, ul. Kilińskiego 25Sieci współpracy

28.10.2014, godz.14.00
Warsztat pedagoga szkolnego
PSP 1, ul. Odrodzenia 37Kursy

      Kwalifikacyjne:
      Doskonalące:

Przydatne linki