RODoN - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Akademia Rozwoju Przedszkolaka - marzec

więcej...


25.03.2015
Wpływ aktywności w sieci na wizerunek ucznia w realnym świecie

więcej...


  I Konferencja z cyklu "Doskonalenie jakości edukacji zawodowej-współpraca i partnerstwo" - Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Radomiu 
18.03.2015, Instytut Technologii Eksloatacji-PIB

  program konferencji  


Finał konkursu - My Hometown
17.03.2015, Zespół Szkół Plastycznych

więcej...


„Kurs doskonalący - piłka siatkowa”
13.03.2015, PG 13 w Radomiu

więcej...


„Techniki efektywnego uczenia się - sposób na rozwijanie zdolności intelektualnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych”
10.03.2015, V LO im. R.Traugutta w Radomiu

więcej...


  Pomysły dla Wisły  - konferencja

więcej...


„My hometown” - konkurs z języka angielskiego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

więcej...


„Akademia Rozwoju Przedszkolaka” - luty

więcej...


Kurs doskonalący dla nauczycieli wychowania fizycznego

więcej...


11.02.2015 r. godz.12.00-15.30
Seminarium "Zapobieganie agresji w szkole poprzez naukę współdziałania, tolerancji i pełnienia ról społecznych"

więcej...


6.02.2015 r. godz.14.00-19.00
Mnożę i dzielę, sprawnie liczę. Rozwijanie umiejętności matematycznych dziecka
6 - letniego w szkole

więcej...


„Akademia Rozwoju Przedszkolaka” - styczeń

więcej...


16.01.2015 r. godz. 14.30
Edukacja wczesnoszkolna”- techniki nauczania polisensorycznego oraz ćwiczenia aktywizujące wszystkie zmysły podczas nauki języka.
RODoN, ul. Słowackiego 17

więcej...


11 grudnia 2014
Tajemnice sztuki współczesnej

więcej...


8 grudnia 2014
Akademia Rozwoju Przedszkolaka - „Świąteczne inspiracje plastyczne - formy przestrzenne”

więcej...


17-30 listopada 2014
Dni Karskiego w Radomiu - wystawa, wykłady, filmy i gra miejska

więcej...


18.11.2014 r., godz. 16.30-17.30
Ochrona konsumenta i polubowne załatwianie sporów
RODoN, ul. Słowackiego 17

więcej...


5.11.2014 r., godz 14.30-17.30
Konferencja"Wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych i językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - GIMNASTYKA PALUSZKOWA"
Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. 25 Czerwca 70

więcej...


  30.09.2014 r., godz 9.00
Wychowanie ku wartościom”- konferencja z cyklu "Samorząd a wychowanie",
Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul.25 Czerwca 70

więcej...

stanowisko końcowe


5.06.2014r., w godz.14.00-17.00
Matura 2015 - Pochodna wraca - konferencja organizowana przez RODoN we współpracy
z UTH i RO SNM
                                                                   więcej...
02.06.2014, godz.13.00
Uroczyste podsumowanie zawodów
i konkursów organizowanych przez RODoN

Miejsce: Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"

26.05.2014r. o godz. 13.00
Wykład i dyskusja na temat Rosji                  więcej...
22.05.2014r., w godz.12.00-15.30
Komunikacja interpersonalna w szkole - czyli
w co grają uczniowie, w co grają nauczyciele?
- seminarium                                                                        więcej...
28.04.2014r., godz.11.00-15.00
Codzienność dyrektora. Prawo oświatowe
w praktyce
- szkolenie                                        więcej...
23.04.2013r., godz.08.50
Zielone miasto - program "Światowego Dnia Ziemi"
Miejsce: Wydział MTiW, ul.Chrobrego 27,
sala 239                                                                              więcej...

Kwiecień 2014
Akademia Rozwoju Przedszkolaka
- cykl warsztatów dla nauczycieli
z przedszkoli i szkół podstawowych           więcej... 28.03.2014r., godz.12.30
Finał VII Radomskich Zawodów Informatycznych odbędzie się w ZSO nr 6 w Radomiu przy ul.Kilińskiego 25.
21.03.2014r., godz.10.00
Odczarować zespół Downa” - konferencja
z cyklu "Samorząd a wychowanie",
Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara
Kolberga, ul.25 Czerwca 70                           więcej...
17 marca 2014r.
Codzienność dyrektora. Prawo oświatowe
w praktyce
- szkolenie                                        więcej...
6 marca 2014
Jak skutecznie motywować uczniów do zmian
w zachowaniu - seminarium                      więcej...
11 lutego 2014
Wykład dla zainteresowanych geografią, ekonomią i przedsiębiorczością nauczycieli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych          więcej...
6 lutego 2014, godz.11.00
Etyczny aspekt diagnozy psychologiczno- pedagogicznej – seminarium dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

więcej...


5 lutego 2014
Ogólnopolski Program Edukacyjny:
Twoje dane - twoja sprawa”.
Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

więcej...


5 lutego 2014 - debata międzyszkolna z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych
28 stycznia 2014r., już po raz ósmy obchodzimy w Polsce Dzień Ochrony Danych Osobowych
3 lutego 2014
Codzienność dyrektora. Prawo oświatowe w praktyce - szkolenie

więcej...


Styczeń 2014
Ogólnopolski konkurs „Kolęda w sieci” - -wyniki głosowania

więcej...


III miejsce dla RODoN-u w konkursie zorganizowanym przez GIODO oraz wyróżnienie za pracę na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych
11 grudnia 2013r.  - szkolenie odbędzie się
w terminie późniejszym


Szkolenie metodą Insights Discovery™ - dla Dyrektorów szkół i placówek

więcej...


9 grudnia 2013r.
Szkoła bezpieczna w sieci

  Program konferencji

Samorząd a wychowanie

Stanowisko końcowe        -         więcej...


21.11.2013, godz.10.00-14.00
Codzienność dyrektora - prawo oświatowe w praktyce - warsztaty

więcej...


20.11.2013, godz.14.00
Zasoby Radomskiego Archiwum Państwowego i możliwości ich wykorzystania w pracy dydaktycznej

więcej...


13.11.2013r. godz.10.00-14.15
Samorząd a wychowanie”- konferencja;
Zespół Szkół Muzycznych im.Oskara Kolberga, ul.25 Czerwca 70

  Program konferencji
Kreatywność i przedsiębiorczość
w edukacji
- międzynarodowy projekt kierowany do wszystkich szkół

więcej...


24.10.2013
Warsztaty dotyczące szkolnego prawa pracy w praktyce

więcej...


02.10.2013
IV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane - twoja sprawa.

więcej...Do 30.09.2013 zapisy na:
uroczystą X Konferencję Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, która odbędzie się
19 października 2013r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga.
Patronat nad konferencją objął Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  Program konferencji
24.09.2013, godz.14.00
Edukacja prawna - spotkanie ze szkolnymi koordynatorami.
RODoN, ul.Słowackiego 17

15.09.2013
Kreatywność i przedsiębiorczość
w edukacji
- projekt

więcej...


14.09.2013
Radomski Mistrz Polskiej Ortografii

więcej...


14.09.2013
Diagnoza wstępna z matematyki

więcej...


12.09.2013
Seminarium dla kadry kierowniczej:
Ustawa przedszkolna” i zmiany w prawie pracy w 2013r.

więcej...


09.09.2013
Konferencja:
Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych

więcej...


Edukacja prawna

więcej...


Do 15 września zapisy na:
uroczystą X Konferencję Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, która odbędzie się
19 października 2013r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga.
Patronat nad konferencją objął Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  Program konferencji
Zmiany w szkolnictwie zawodowym - propozycje zajęć

3 czerwca 2013r, godz.13.00
Uroczyste podsumowanie zawodów
i konkursów organizowanych przez RODoN

Miejsce: Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"

3 czerwca 2013r. godz.11.00
Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
i niedostosowanych społecznie”
- seminarium poprowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
Miejsce: Urząd Miejski w Radomiu, sala 114
Ze względów organizacyjnych prosimy
o zgłaszanie udziału do 29 maja 2013r.
w sekretariacie RODoN-u, tel.48 3600005.

28 maja 2013 roku w godz.13.00-16.00 „Egzamin z kwalifikacji w zawodzie - przygotowanie szkół i placówek do nowych wymagań egzaminacyjnych” - seminarium dla dyrektorów, wicedyrektorów do spraw kształcenia zawodowego
i zainteresowanych nauczycieli.
Cel: podniesienie jakości kształcenia
w szkołach ponadgimnazjalnych
Miejsce: sala konferencyjna Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu przy ul.Kościuszki 7
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału
do 24 maja 2013 r. pod nr tel.48 360 00 05.

27 maja 2013r. w godz. 12.00-14.00
Gra miejska, zorganizowana przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą
w Radomiu, w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane Twoja sprawa” - inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów
i nauczycieli.
  Regulamin
16 maja 2013r. godz.15.30-17.30
Różnorodne techniki plastyczne na zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym - warsztaty metodyczne dla dyrektorów i nauczycieli placówek przedszkolnych.
Szkoła Podstawowa nr 7, ul.Tybla 7/11

Prosimy o potwierdzenie obecności
do 14.05.2013r. telefonicznie: 801304050; faksem: 22 695 48 36; na stronie: www.wszpwn.com.pl
  Zaproszenie
25 kwietnia 2013r. godz.13.00-16.00
Jak organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe - seminarium
Dla dyrektorów, wicedyrektorów do spraw kształcenia zawodowego i zainteresowanych nauczycieli.
Miejsce: Sala konferencyjna CKU im.T.Kościuszki w Radomiu przy ul.Kościuszki 7,
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału do dn.23.04.2013r. pod nr tel.48 360 00 05.
23 kwietnia 2013r., godz.8.45.
Odpady - realne zagrożenie środowiska - wykłady i ćwiczenia

 Program „Dnia Ziemi” na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa UTH w Radomiu
19 kwietnia 2013r., godz.15.30
Dziecko w świecie matematyki - konferencja
Wyższa Szkoła Handlowa,ul.Traugutta 61a
Zapisy do 16.04.2013, tel. 48 360 00 05, email: rodon@rodon.radom.pl

17 kwietnia 2013r.
Rekrutacja do szkół ponadgminazjalnych
- spotkanie z koordynatorami:
godz.10.30 - gimnazja
godz.12.00 - szkoły ponadgimnazjalne
Sala UM w Radomiu, ul.Kilińskiego 30

11 kwietnia 2013r., godz.15.30
Pole minowe czy pole do popisu?
Fakty i mity edukacji wczesnoszkolnej świetle reformy oświaty i praktyki pracy nauczycieli - konferencja:
Hotel „Aviator”, ul.Malczewskiego 18,


Finał Konkursu Recytatorskiego Poezji Anglojęzycznej „Minstrel” odbędzie się
19 marca 2013r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul.Słowackiego 17
wg następującego porządku:
- szkoły podstawowe           9.00-10.00
- gimnazja                        10.30-11.30
- szkoły ponadgimnazjalne 11.30-12.30
Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2013r.

26 marca 2013r.
Wyspy - nieznane konflikty geograficzno - polityczne - wykład22 marca 2013r.
Matematyczne preteksty - konferencja20 marca 2013r.
Społeczne i psychologiczne konsekwencje ujawniania danych
w środowisku szkolnym
- seminarium14 marca 2013r.
Przygotowanie uczniów i słuchaczy
do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
- seminarium14 marca 2013r.
Jak uczyć historii i społeczeństwa? Nauczanie wątkowe dobrym pomysłem na HIS - spotkanie z autorami podręczników i programów - konferencja

6 marca 2013r.
Dziecko w Sieci - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online - szkolenie5 marca 2013r.


X Muza w Podstawie Programowej, czyli Filmoteka Szkolna i inne projekty edukacji filmowej - konferencja

21 lutego 2013r.
Kształcenie praktyczne - rzeczywiste warunki pracy i współpraca
z pracodawcą
- seminarium

18 lutego 2013r.
IX Konkurs Ortograficzny - Finał

25 stycznia 2013r.
Trwa rekrutacja na kurs doskonalący: „Pierwsza pomoc przedmedyczna

25 stycznia 2013r.
Trwa rekrutacja na kurs: „Doskonalenie pracy trenera-nauczyciela z zakresu piłki ręcznej

22 stycznia 2013r.
Seminarium: „Powstanie Styczniowe

10 grudnia 2012r
Dzień Praw Człowieka

5 grudnia 2012r.
Spotkanie w sprawie programu edukacyjnego:
Twoje dane - twoja sprawa

4 grudnia 2012r.
Zdrowe żywienie - inwestycja na całe życie” - konferencja

Prus nieodczytany, Prus niedoczytany - zaproszenie na konferencję
Zmiana miejsca wykładu - sala 113
23,24 listopada 2012r.
Proste naprawy introligatorskie księgozbioru - szkolenie dla bibliotekarzy

24 listopada 2012r.
Uczeń z dyskalkulią. Pomocne sposoby na pokonywanie trudności - warsztaty dla nauczycieli w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum.

21 listopada 2012r.
Konferencja: BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK, BEZPIECZNY UCZEŃ - budowanie poczucia bezpieczeństwa u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Program konferencji    >>

20-21 października 2012r.
Jubileuszowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów:
„Metoda na Witolda G.”

Program konferencji    >>

Zaproszenie dla nauczycieli historii szkół ponadgimnazjalnych na konferencję metodyczną
6 października 2012r.
Mnożę i dzielę, sprawnie liczę. Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne dzieci w wieku szkolnym


Zapraszamy polonistów wszystkich typów szkół do pracy w komisji sprawdzającej dyktanda
VI otwartego konkursu o tytuł:
Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii„Zapraszamy do diagnozy wstępnej z matematyki”


30 maja 2012r.
„Zdrowe żywienie - inwestycja na całe życie” - konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjalnych


29 maja 2012r.
„Nareszcie muzyka! Czyli nowa muzyka
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”

- konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego


28 maja 2012
Uroczyste podsumowanie Radomskich Zawodów: Chemicznych, Fizycznych, Informatycznych, Matematycznych i konkursu Z mapą dookoła świata - Zespół Szkół Samochodowych, ul. 25 Czerwca 66, godz.13.00


23 maja 2012r.
Procedura Niebieskiej Karty ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań pedagogów szkolnych - szkolenie dla pedagogów szkolnych i zainteresowanych nauczycieli


18-19 maja 2012r.
Konferencja dla Dyrektorów szkół
i przedszkoli


16 maja
Współczesne zagrożenia środowiska - wykłady i pokazy labolatoryjne


12 maja 2012r.
Komisja VIII Radomskich Zawodów Fizycznych informuje o zmianie terminu finału zawodów
z 19 maja na 12 maja
. Miejsce i godzina pozostają bez zmian.


12 maja 2012r.
Uczeń z dyskalkulią. Pomocne sposoby na pokonywanie trudności - warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, matematyków i pedagogów


26 kwietnia 2012r.
Zaproszenie na konferencję


21 kwietnia 2012r.
XII Radomskie Zawody Matematyczne - finał


20 kwietnia 2012r.
XII Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów szkół wszystkich poziomów nauczania. Badaj klimat z Programem GLOBE


14 kwietnia 2012r.
V Radomskie Zawody Chemiczne - finał


13 kwietnia 2012r.
Młodzież w działaniu - bezpłatne szkolenie dla nauczycieli


17 kwietnia 2012r.
Spotkanie ze szkolnymi koordynatorami naboru elektronicznego


4 kwietnia 2012r.
- mija termin I etapu (wewnątrzszkolnego) konkursu języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI


2 kwietnia 2012r.
Podsumowanie X Regionalnego Konkursu Ortograficznego oraz V Regionalnego Konkursu Czytelniczego dla wszystkich poziomów, odbędzie się 02.04.2012r. o godz.10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul Piłsudskiego 12. Serdecznie zapraszamy laureatów i finalistów konkursów wraz z opiekunami.

2 kwietnia 2012r.
Kurs dla nauczycieli wychowania fizycznego: "Wykorzystanie siłowni na lekcjach wychowania fizycznego"


30 marca 2012r.
Międzyszkolny konkurs przyrodniczo - ekologiczny


26 marca 2012r.
Uwaga! - Zmiana godzin finałów konkursów czytelniczych


24 marca 2012r.
Międzyszkolny konkurs ortograficzny dla klas drugich - PSP 34


22 marca 2012r.
X Jubileuszowy międzyszkolny konkurs matematyczny - I etap - PSP 2


17 marca 2012r.
O dzieciach uzdolnionych matematycznie - konferencja


16 marca 2012r.
Finał V Radomskich Zawodów Informatycznych - lista finalistów


14 marca 2012r.
Zmiana terminu finału konkursu:
"Z mapą dookoła świata - Polska egzotyczna południowo zachodnia"


14 marca 2012r.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
w Internecie
- seminarium


12 marca 2012r.
II Radomski Konkurs Poezji Anglojęzycznej "Minstrel"- Harmonogram przesłuchań


10 marca 2012r.
Upływa termin zgłaszania szkoły do konkursów: "Innowacyjny biznes i "Zawody przyszłości na lokalnym rynku pracy"


10 marca 2012r.
System Carla Orffa i jego zastosowanie we wspieraniu rozwoju muzycznego dzieci- warsztaty


7 marca 2012r.
Esy-floresy - przedszkolne sukcesy- konferencja


25 lutego 2012r.
System Carla Orffa i jego zastosowanie we wspieraniu rozwoju muzycznego dzieci- warsztaty


24 lutego 2012r.
"Specjalistyczne oprogramowanie i programy wzbogacające warsztat pracy doradcy zawodowego"- warsztaty


18 lutego 2012r.
Druga edycja szkolenia: "Słowa, głoski i litery. Gry i zabawy wspierające naukę czytania i pisania"


10 lutego 2012r.
"Co techniki satelitarne mogą dać każdemu z nas?"
Wykład i ćwiczenia dla nauczycieli geografii poprowadzi dr hab. Bogdan Zagajewski - Adiunkt Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.


10 lutego 2012r.
V Regionalny Konkurs Czytelniczy - Kto czyta książki, żyje podwójnie - szkoły ponadgimnazjalne-
I etap


7 lutego 2012r. - XI Regionalny Konkurs Wiedzy o Kulturze Ziemi Radomskiej- II etap


6 lutego 2012r.- X Regionalny Konkurs Ortograficzny - finał konkursu


3 lutego 2012r.- V Regionalny Konkurs Czytelniczy - Czytanie jest podróżą - gimnazja - I etap


4 stycznia 2012r.- XII Radomskie Zawody Matematyczne - I etap (szkolny)


12 grudnia, godz.10.00 - I etap (szkolny) konkursu "Z mapą dookoła świata"


Zmiana terminu I etapu (szkolnego) Radomskich Zawodów Fizycznych.
Nowy termin: 19.12.2011r. o godz.10.00


15 grudnia - Zaburzenia odżywiania nastolatków


9 grudnia - Muzyka, śpiew i taniec w repertuarze bożonarodzeniowym- szkolenie


Zmiany w kształceniu zawodowym


Słowa, głoski i litery. Gry i zabawy wspierające naukę czytania i pisania


Dziecko z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS)


Stare i nowe zabawy podwórkowe - szkolenie prowadzone przez trenerów KLANZA


Konferencja dla dyrektorów szkół


Szkolenie dla nauczycieli języków obcych


Spotkanie koordynatorów projektu "Epitafium 21" - 11.10.2011


Spotkanie koordynatorów - nabór elektroniczny


Szkolenie dla nauczycieli - "Terapia ręki"


Odpowiedzialność prawna nauczycieli i pracowników administracji


Najbliższe zajęcia:

Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka

13.04.2015, godz. 15.30- seminarium
Wykorzystanie tablicy multimedialnej na lekcjach geografii w gimnazjum
ZSO nr 6, ul. Kilińskiego 25

13.04.2015, godz. 15.00- warsztaty
Coaching jako metoda motywacji
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

13.04.2015, godz. 14.30- warsztaty
Praca z uczniem uzdolnionym informatycznie – pierwsze programy w języku C++
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

14.04.2015, godz. 16.30- warsztaty
Ocenianie kształtujące na II etapie nauczania
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

14.04.2015, godz. 13.30- seminarium
Rewalidacja jako forma wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
RODoN, ul. Słowackiego 17

15.04.2015, godz. 17.00- szkolenie
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
PG nr 3, ul. Czarnoleska 10

15.04.2015, godz. 13.30- seminarium
Rewalidacja jako forma wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
RODoN, ul. Słowackiego 17

16.04.2015, godz. 15.30- warsztaty
Jak być twórczym i prowadzić zajęcia teatralne z dziećmi w przedszkolu?
PP nr 1, ul. Zientarskiego 3

16.04.2015, godz. 8.20- lekcja otwarta ODWOŁANE
Ja i moja firma
XI LO, ul. 11-go Listopada 27(sala 104)

16.04.2015, godz. 16.00- warsztaty
Bullying – osaczanie w szkole
Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Sadkowska 19 (sala 107)

16.04.2015, godz. 13.30- warsztaty
Zmiany w przepisach oświatowych w 2015 roku
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

16.04.2015, godz. 14.30- seminarium
Praca z uczniem zdolnym
PG nr 10, ul. Długojowska 6

16.04.2015, godz. 15.00- warsztaty
Projekt w przedszkolu sposobem na efektywną współpracę nauczycieli, rodziców i dzieci
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

17.04.2015, godz. 9.50- lekcja otwarta
Zbiór wartości funkcji liczbowej
IV LO, ul. Mariacka 25

17.04.2015, godz. 10.55- lekcja otwarta
Potęga o wykładniku wymiernym-powtórzenie
IV LO, ul. Mariacka 25

17.04.2015, godz. 13.00- warsztaty- PRZENIESIONE na 21.04.2015 godz. 13.30
Awans zawodowy nauczyciela
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

17.04.2015, godz. 16.15- warsztaty
Religijność małego dziecka. Jak ją rozwijać na katechezie?
Wydział Katechetyczny, ul. Malczewskiego 1

20.04.2015, godz. 15.30- warsztaty
Awans zawodowy – jak przygotować dokumentację dla komisji na stopień nauczyciela dyplomowanego
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

22.04.2015, godz. 13.30- warsztaty -ODWOŁANE
Uczyć ciekawiej i efektywniej: ile jest matematyki w muzyce? A ile muzyki w matematyce?
PSP nr 13, ul. Sienkiewicza 30

23.04.2015, godz. 16.00- lekcja otwarta
Doskonalenie elementów techniki w małych grach w piłce siatkowej
Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Sadkowska 19, sala gimnastyczna

23.04.2015, godz. 13.30- warsztaty
Ścieżki edukacyjne kształcenia w zawodach
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

24.04.2015, godz. 9.50- lekcja otwarta
Własności funkcji – zadania
IV LO, ul. Mariacka 25

24.04.2015, godz. 10.55- lekcja otwarta
Funkcja wykładnicza i jej własności
IV LO, ul. Mariacka 25

24.04.2015, godz. 13.00- warsztaty
Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – korelacja międzyprzedmiotowa
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

24.04.2015, godz. 15.00- warsztaty
Profil ucznia aktywnego w sieci
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

27.04.2015, godz. 14.30- warsztaty
Zapisywanie algorytmów w postaci programów komputerowych w języku C++
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

27.04.2015, godz. 15.00- warsztaty
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

28.04.2015, godz. 15.00- Akademia Rozwoju Przedszkolaka
Rytmika jako sposób na ekspresyjne wyrażanie emocji i rozwój wrażliwości dziecka młodszego
PG nr 12, ul. Krucza 2/10

29.04.2015, godz. 15.30- warsztaty
Mnemotechniki na lekcjach historii
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

29.04.2015, godz. 11.50- lekcja otwarta
Zasada zachowania pędu
ZSO nr 6, ul. Kilińskiego 25

29.04.2015, godz. 17.00- warsztaty
Profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
PG nr 10, ul. Długojowska 6

30.04.2015, godz. 14.00- warsztaty
Lexical rather than Grammatical, How to Teach Skills Lexically
RODoN, ul. Słowackiego 17

30.04.2015, godz. 14.30- zespółzadaniowy
Ewaluacja działań projektu-"Nasza Ziemia"
RODoN, ul. Słowackiego 17Sieci współpracy

08.04.2015, godz. 12.30
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w środowisku
RODoN, ul. Słowackiego 17

10.04.2015, godz. 16.15
Technologie informacyjne na lekcjach religii
Wydział Katechetyczny, ul. Malczewskiego 1

13.04.2015, godz. 10.30
Warsztat pracy pedagoga szkolnego
PSP nr 33, ul. Kolberga 5

16.04.2015, godz. 17.00
Dokumentowanie pracy nauczyciela z wykorzystaniem e – dziennika
PSP nr 21, ul. Trojańska 5

20.04.2015, godz.14.30
Przygotowanie FESTIWALU WIEDZY w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli"
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

22.04.2015, godz. 15.30
Projekt w pracy SKE
RODoN, ul. J. Słowackiego 17

24.04.2015, godz. 14.00
Igrzyska matematyczne dla przedszkolaków
PP nr 1, ul. Zientarskiego 3Polecamy

  Porcja Poztywnej Energii - ostatnie 2 tygodnie


  Wykład otwarty "Jak pomóc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć?" - 9.04.2015 r.


  Ogólnopolska Konferencja dla bibliotekarzy - Kultura czytania


Matematyka, fizyka i chemia - interaktywne materiały dydaktyczne

więcej...


Szkolny Konkurs Młodych Talentów Astronomicznych (szkoły ponadgimnazjalne)

więcej...


Próbne egzaminy zewnętrzne z matematyki - arkusze

więcej...


  Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące możliwości otrzymania pomocy przez osoby pokrzywdzone przestępstwem


  Project HELP - Healthy Teachers and Professionals in Education - LLP Comenius - 11/2013 - 10/2015
KALKULATOR- planowanie pracy w liceum ogólnokształcącym związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym

Archiwum

Wyróżnienie dla Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w konkursie
"Złote Pióro Programu" w roku szkolnym 2013/2014                                                                                więcej...
28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych
ABC ochrony danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt Comenius Regio

   

Ankieta

W jakiej formie doskonalenia chciał(a)by
Pan(i) uczestniczyć?
kurs
warsztaty metodyczne
szkolenie
seminarium
konferencja

Logowanie do poczty

Kursy

      Kwalifikacyjne:

      Doskonalące:

Przydatne linki