Warning: Use of undefined constant DIR_MAIN - assumed 'DIR_MAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /id.php on line 3
RODoN - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizował od 1 listopada 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku grant "Uczymy (się) zdalnie. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowywaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" o wartości 101 400,00 PLN.

Celem projektu było w szczególności podniesienia jakości doskonalenia nauczycieli prowadzących edukację zdalną w przedszkolach i szkołach w Radomiu i powiecie radomskim oraz udzielenie wsparcia w zakresie posługiwania się narzędziami TIK. Do udziału w projekcie zrekrutowanych zostało 250 osób, co umożliwiło utworzenie 10 grup. Rekrutacja poprzedzona została promocją projektu.

Szkolenia nauczycieli z przedszkoli odbywały się od 29 listopada 2021 roku, a ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych od 7 grudnia 2021r. Dla grup szkolnych zajęcia i konsultacje zakończyły się 22 kwietnia 2022r.

75 nauczycieli z 4 grup przedszkolnych i 125 nauczycieli z 6 grup szkolnych podniosło kompetencje w wyniku uczestnictwa w zajęciach (30 godzin dla każdej grupy). Szkolenia obejmowały treści:

  • Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej - 3 godz.,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej - 3 godz.,
  • Metodyka edukacji zdalnej - 5 godz.,
  • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej - 5 godz.,
  • Moduł X Wykorzystanie multimedialnych zasobów dydaktycznych – 5 godz.,
  • MS Teams – 5 godz,
  • Zintegrowana Platforma Edukacyjna – 5 godz.
Z grupy 200 osób, które ukończyły projekt zgodnie z zaplanowaną ścieżką, 180 osobową grupę stanowiły kobiety, a 20 osobową - mężczyźni.
Eksperci przeprowadzili także po 16 godzin konsultacji dla każdej grupy.
Przygotowanych zostało 10 pakietów edukacyjnych

Archiwum: Informacja dla nauczycieli uczestniczących w projekcie: "Uczymy (się) zdalnie. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowywaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość"